Thứ Sáu, Tháng Tư 12, 2024
Khác
  HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 29

  Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 29

  An cư, kiết hạ mùa này
  Vô thường, đại dịch tỏ bày thiền ca,
  Cầu mong với nỗi thiết tha
  Tăng-Ni, Phật tử thật là an nhiên.
  Tu tập, tinh tấn, hành thiền
  Cho Giới- Định- Tuệ, một miền thân tâm,
  Phật tử tu tập siêng năng
  Gieo trồng ruộng phước cho bằng thành tâm.
  An cư-kiết hạ hằng năm
  Ấy là truyền thống-tu tâm an hoà,
  Từ-Bi vô lượng ấy là
  Ở yên một chỗ khéo là giẫm đau.
  Chúng sinh muôn loại như nhau
  Nỡ nào giẫm chết, làm đau khác loài
  Hỷ- Xả vô lượng Như Lai
  Dẫn dắt đại chúng những bài kinh hay.
  Chân lý sáng rõ ban ngày
  Nhân quả xuyên suốt, luật này riêng ai
  Duyên sinh, vô ngã dặm dài
  Vô thường-định luật, chớ hoài tâm tư.
  Giãn cách giao tiếp: An cư
  Âu là diệu kế- đúng như tục truyền
  Tinh tấn, tu tập, hành thiền
  Nghiêm trì giới luật, bút nghiên đêm ngày.
  Ba ngàn năm ngót đến nay
  An cư kiết hạ mùa này tập trung,
  Tăng-Ni-Phật tử “ba cùng”
  Trước cầu Phật đạo, sau cùng chúng sinh.
  Vun bồi công đức anh minh
  Phước báo, trí tuệ, lợi sinh tu hành
  Hoằng hoá năng lực tinh anh
  Hộ trì tam bảo, học hành tiến tu.
  Mùa này kiết hạ-an cư
  Tăng-Ni- Phật tử đều như một nhà,
  Thiện nam, tín nữ tại gia
  Gắng công hỗ trợ như là niềm chung.
  Thiền ca bi tráng não nùng
  Sẻ chia nhân loại: đau chung tỏ bày,
  An cư-kiết hạ mùa nay
  Từ-Bi-Hỷ-Xả chung tay kết đoàn.
  Hành thiền chia sẻ nỗi oan
  Mười lăm vạn ấy, chứa chan nỗi lòng
  Bốn phương như rối bòng bong
  Nguyện cầu nhân loại đồng lòng sẻ chia.
  Khắc mười lăm vạn tấm bia
  Tri ân, tưởng nhớ, sẻ chia nỗi lòng
  Đại dịch viêm phổi xứ Trung
  Đừng bao giờ để não nùng mai sau.
  An cư kiết hạ nhắc nhau
  Từ-Bi-Trí huệ nhiệm màu Như Lai
  Đại dịch phía trước, ngắn dài
  Thanh gươm Trí tuệ là bài thuốc tiên.
  Từ-Bi không thể ưu phiền
  Hỷ-Xả vui với hành thiền dấn thân,
  Đường tu đạo sửa muôn phần
  Tứ trọng ân[*] mãi mùa xuân Phật đà…

  Luật gia Trần Thúc Hoàng

  [*]Tứ trọng ân: Ân cha mẹ, Ân Phật Tổ, Ân Quốc gia, Ân thí chủ.

  Xem thêm tại:>>
  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều