Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 27

0
228
PGO -

Viêm phổi Vũ Hán lúc này

Đã hơn hai triệu nhiễm lây toàn cầu,

Gần mười ba vạn: nỗi sầu

Năm châu, bốn biển- nhuốm màu tang thương.

Ai gây nên những tai ương?

Làm cho đồng loại đau thương thế này,

Hỏi trời, hỏi đất có hay

Chân lý nhân quả rồi đây tỏ tường.

Cầu mong nhân loại bốn phương

Qua cơn đại dịch- Vô thường ai hay,

Việt Nam tạm ổn lúc này

Cầu mong Chính phủ thẳng tay mấy điều:

Một là, chữ thắng không kiêu

Hai là, kiên quyết, không ”chiều” riêng ai,

Ba là, tính chuyện lâu dài

Để sau đại dịch, dặm dài yên tâm.

Đừng để xuất gạo ngấm ngầm

Chặn ngay lỗ hổng ”nội xâm” khôn lường,

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương”

Thu mua giá tốt là thương dân lành.

Trị ngay thương lái tranh giành

Xử nghiêm cơ hội tung hoành nhiễu nhương,

Cập nhật quốc tế thị trường

Đừng để dân thiệt- gian thương lộng hành…

Bốn là, cơ chế điều hành

Từ trên xuống dưới phải thành lệnh chung,

Cải thiện hệ thống giao thông

Trong mùa giãn cách, tập trung đón đầu.

Trung Lương- Mỹ Thuận bao lâu?

Công trình trọng điểm- Dân giàu từ đây,

Vựa lúa, cây trái miền Tây

Chờ đường cao tốc rồi đây tuyệt vời…

Bốn điều nguyện ước bằng lời

Mong sao Nông nghiệp đổi đời từ đây

Giao thông kết nối miền Tây

Đường bộ, đường thuỷ đêm ngày thông thương.

Mong sao lãnh đạo địa phương

Nắm lấy cơ hội cho quê hương mình

Muốn hưởng, cần biết hy sinh

Dây dưa hậu quả: hại mình, hại ta.

Giữa mùa đại dịch thiền ca

Trước là hiện tại, sau là tương lai

Nhân loại đang lúc bi ai

Từ-Bi-Hỷ-Xả , lời này xót thương.

Giữ tâm an lạc-dặm trường

“Bỉ” rồi lại ”Thái(*)”- Vô thường đó thôi

Vô ngã: Hết thảy muôn loài

Cái tôi: hư ảo- chữ này: ”Cái chung” (!)

Luật gia Trần Thúc Hoàng

[*]”Qua cơn bĩ cực đến hồi tái lai”(hết khổ rồi đến sướng).

Xem thêm tại:>>