Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 26

0
158
PGO -

Xót thương mười vạn con người
Trên toàn thế giới lìa đời xót xa,
Mắc dịch gần hai triệu ca
“Ngôi làng trái đất” như là có tang…

Ngờ đâu sự thật bẽ bàng
Lợi dụng nhân loại ”lo tang” nhân quần,
Trung Hoa tranh thủ xuất quân
Dương oai, diễu võ biển gần biển xa.

Xây cất trái phép Trường Sa
Cả gan húc đắm dân ta ngư trường,
Hoàng Sa ở đó quê hương
Cớ sao Trung Quốc coi thường là sao.

Họ không bỏ sót nơi nào
Liêu Ninh hùng hổ tiến vào Hoa đông,
Nhật Bản đâu chỉ ngồi trông?
Thòng lọng đang đợi, biết không A Tàu

Giáo lý Đức Phật trước sau
Chân lý nhân quả, cớ sao chưa tường?
Chớ gây những chuyện nhiễu nhương
Quả báo- nghiệp chướng, khôn lường sao quên?

Từ-Bi-Hỷ-Xả hành thiền
Ngẫm mà thương hại,võ biền mà chi
Can qua* những trận là khi
Tử-Sinh vô nghĩa, sân si làm gì!

Đại dịch Covid nghĩ suy:
Vô thường, vô ngã-Từ bi hỡi người
Thương thân mới biết thương người
Làm lành, tránh ác-đầy vơi do mình.

Nhìn kia: đồng loại chúng sinh
Lìa đời bỗng chốc, sự tình từ đâu,
Hỏi cùng bốn biển năm châu
Nguồn cơn kia – hãy có cáu trả lời.

Nhân loại đang lúc rối bời
“Nghĩa tử, nghĩa tận”- nói lời chia ly,
Tham lam liền với sân, si
Ấy là tam độc, giảm đi: an hoà.

Giữa cơn đại dịch thiền ca
Ru hồn, ru mãi bài ca Phật đà
Siêu sinh, tịnh độ hoan ca
Bồng bềnh mây trắng, như là tiễn đưa…

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>>