Thứ Ba, Tháng Hai 27, 2024
Khác
  HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 250

  Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 250

  Khúc thiền ca hai trăm năm chục
  Lục bát-Song thất lục bát thiền,
  Cờ hoa rợp khắp mọi miền
  Đón chào Đại hội khúc thiền lắng sâu…

  Câu “Bể dâu”: Nương dâu thành biển
  Là sự biến tạo hoá khôn lường,
  Thiên tai-Dịch bệnh-Tai ương…
  Gói trong hai chữ vô thường đó thôi!

  Viết câu thiền bồi hồi xúc động
  Cái sắc không thấu triệt: Cụ Hồ,
  Giang sơn-Gấm vóc -Cơ đồ
  Vì Dân vì nước-Cụ Hồ dấn thân!

  Cái tham sân sẽ si u tối
  Phật dẫn lối hỷ xả từ bi,
  Tâm tứ vô lượng muôn khi
  Hồ Chí Minh-Phật từ bi suốt đời!

  - Advertisement -

  Lời Đức Phật muôn lời trí tuệ
  Hồ Chí Minh tế thế kinh bang,
  Chữ Khiêm, chữ Đức mênh mang
  Vì Dân vì Nước: Niết Bàn ngàn thu!

  Đại thi hào Nguyễn Du thấu tỏ
  “Ba trăm năm biết có ai hay”?
  Hỡi Người: Dịch Vũ Hán này
  Kém chi “Văn tế…”của ngài khi xưa.

  Chỉ là hậu thế chưa cập nhật
  Ai biết chăng sự thật dịch ôn,
  Hơn hai thế kỷ vẫn còn
  Như là kiếp nạn “Sống khôn thác về”!

  “Tứ diệu đế”: Vòng đời bể khổ
  Tham sân si: Độc tố thêm sầu,
  Từ-Bi-Hỷ-Xả nhiệm màu
  Hoá giải nỗi khổ niềm đau cuộc đời!

  Gieo ruộng phước tốt tươi Phật dạy
  Vì Nhân Dân lẽ sống cuộc đời,
  Hồ Chí Minh-Phật sáng ngời
  Chân lý nhân quả muôn đời lạc an!

  Chữ Niết Bàn: Là khi giải thoát
  Nghiệp bất thiện hay loạt luân hồi,
  Chỉ ai thấu triệt lẽ đời
  Triết lý Phật dạy-Mới người ngộ ra!

  Khúc thiền ca thiền sâu định tuệ
  Muôn thế hệ trong vũ trụ này,
  Chỉ Tri-Kiến-Ngộ mới hay
  Cuộc đời trân quý: Thân này Mẹ Cha!

  Tứ trọng ân: Quốc gia Dân tộc
  Với Mẹ-Cha phải dốc hết lòng,
  Cù lao chín chữ một vòng
  Dân sinh ra Đảng, ấy lòng Cù lao[*]

  Chính Đảng nào trên toàn thế giới
  Được Dân gọi với chữ:”Đảng ta”,
  Sẽ mãi như vậy nếu mà :
  Thường xuyên tu sửa mới là tiên phong!

  Trăm triệu Dân ngóng trông Đại hội
  Đội tiên phong “Tắm gội” lần này,
  Sạch sẽ, thơm phức mới hay
  Là khi đã loại lũ này: Gian tham!

  Đảng Việt Nam đường đường chính chính
  Là mệnh lệnh trăm triệu đồng bào,
  Đảng viên từ thấp tới cao
  “Phải là đầy tớ”-Lẽ nào lại quên?

  Cõi người hiền Bác Hồ mong đợi
  Đại hội này phải “Sạch và Thơm”,
  “Sạch” là loại hết gian tham
  “Thơm” là vì áo vì cơm Dân mình(!)

  Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

  [*]9 chữ cù lao

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều