Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 24

0
196
PGO -

Thiền khi đại dịch gay go

Vẳng nghe tuýt(*) báo mừng cho Hoa Kỳ,

Chuyến hàng quý hoá diệu kỳ

Việt Nam sang Mỹ cũng vì tình chung.

Đại dịch Cô-vít não nùng

Chung tay, góp sức, để cùng tiến lên,

Bang giao Việt- Mỹ: Hành thiền

Gác lại quá khứ, viết lên tình người.

Tháng tư, tính đến ngày mười

Chín phẩy năm vạn con người ra đi,

Than ôi, hai chữ Từ- Bi

Tan đàn, xẻ nghé- nói gì nguôi ngoai.

Triệu rưởi mắc dịch trải dài

Á-Âu-Phi-Mỹ, Úc ngoài trùng khơi,

Đau thương, tang tóc muôn nơi

Viêm phổi Vũ Hán- hỡi ôi đau lòng.

Vô thường: sắc sắc, không không

Có rồi lại mất, nhọc lòng mà chi

Khổ đau: Tham với sân, si

Ấy là tam độc muôn khi hại người.

Vô ngã: gắn với đất trời

Chúng sinh muôn loại, con người, kiếp duyên

Đại dịch Vũ Hán, hãy thiền

Hãy tri, kiến, ngộ- gieo duyên an lành.

Bầu trời ngút mắt cao xanh

Ung dung thư thái, gió lành miên man,

Vũ trụ vẳng tiếng thở than

Địa cầu quằn quại, muôn vàn khổ đau.

Loài người không nghĩ trước sau

Chân lý nhân quả, khổ đau khôn lường,

Như Lai đã dạy tỏ tường

Luân hồi, quả báo- khôn lường nhớ cho.

Chân lý đức Phật vô bờ

Hãy tri, kiến, ngộ- bất ngờ là đây

Sẽ hiểu, sẽ thấy, tỏ bày

Thế gian muôn loại, cõi này cộng sinh!

Luật gia Trần Thúc Hoàng
[*]Tổng thống Mỹ D.Trump có thói quen dùng Twister để biểu đạt.