Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 20

0
246
PGO -

Trung Hoa tổ chức quốc tang

Tưởng niệm tất cả những hàng tha nhân,

Bị dịch Cô-vít xa gần

Cướp đi sinh mạng người dân xứ này.

 

Từ-Bi lời để tỏ bày:

“Nghĩa tử,nghĩa tận”chữ này phân ưu

Quốc tang sao vẫn âm mưu

Và gây tội ác, phiền ưu láng giềng.

 

Ngư dân đất Việt triền miên

Bị người hàng xóm xỏ xiên tứ bề,

Kẻ gây nghiệp ác u mê

Nhân quả báo ứng, khó bề tránh đâu.

 

Giữa lúc bốn bể năm châu

Gồng mình chống dịch, thì tầu giở chiêu,

Mượn kinh Phật dạy mấy điều:

Vô thường hãy nhớ: Chớ liều mà chi.

 

“Tam độc” là Tham, sân, si

Ngàn năm hàng xóm, điều chi đã từng,

Non sông, bờ cõi, núi rừng

Thuần phong mỹ tục, ai từng vẫn ai.

 

Nhớ lời Phật tổ Như Lai

Làm lành, tránh ác- thiện tai nhớ lời,

Vô thường, vô ngã …cuộc đời

“Tắt đèn,tối lửa”hỡi người Trung Hoa.

 

Nói gần cũng chẳng bao xa

Nửa thiên niên kỷ, khéo là chóng quên,

Năm bốn mươi chín vùng biên

Đại sơn mười vạn núi thiêng ai giành?

 

Hy sinh xương máu đã đành

Làm xong việc nghĩa, quân hành cố hương,

Bây giờ ai đó nhiễu nhương

Hãy đọc lịch sử,biết đường mà đi(*).

 

Vô thường, vô ngã là gì?

Hãy tìm sách Phật đọc đi hỡi người,

Nhân quả-Chân lý muôn nơi

Tham lam,bành trướng sẽ rồi nát tan.

 

Nhân gian mơ cõi Niết Bàn?

Xin thưa: gần lắm thế gian yên bình,

Cầu cho nhân loại, chúng sinh

Qua cơn đại dịch, thái bình an yên…

Luật gia Trần Thúc Hoàng

[*] https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chiến_dịch_Thập_Vạn_Đại_Sơn

>Mỗi ngày một khúc Thiền ca: Thiền ca thứ nhất

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Thiền ca 2

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ ba

>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc Thiền ca thứ tư

>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ năm

>>Mỗi ngày một thiền ca: Khúc thiền ca thứ sáu

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ bảy

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ tám

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ chín

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 10

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 11

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 12

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Thiền ca thứ 13

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 14

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 15

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 16

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 17

>Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 18

>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 19