Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 112

0
211
PGO -

Ba mươi ngày kiên cường chống dịch

Đà Nẵng xây kỳ tích tuyệt vời,

Đó là kỳ tích tình người

Chung giàn bầu bí- Khắp nơi Đà thành.

 

Giãn khoảng cách-Tình người gần lại

Khách thập phương nhớ mãi nơi này,

Can qua – đại dịch mới hay

Cuộc đời đẹp mãi nơi này người ơi!

 

Tình hình đã trong tầm kiểm soát

Ba mươi ngày mát ruột mát lòng,

Gương những bồ tát sáng trong

Thiên thần áo trắng một lòng vì dân.

 

Cả Đà thành kết thành một khối

Giữ tâm an một lối đi chung,

Ba mươi ngày chẳng não nùng

Sáng lên xứ sở kiên trung, hoà bình.

 

Đất Đà Nẵng nghĩa tình Trung Dũng

Cùng Quảng Nam như cũng ngày nào,

Kề vai chiến sĩ đồng bào

Quân dân, thầy thuốc khác nào tấm gương…

 

Đại dịch vẫn bốn phương thế giới

Cả toàn cầu chưa giảm ngày nào,

Trường kỳ chống dịch tăng cao

Nhân loại đứng trước ba đào, can qua.

 

Tám mốt vạn, hai ngàn có lẻ

Cõi hồng trần dương thế đi xa,

Những ca nhiễm mắc đã là

Hai mươi ba triệu, vạn đà sáu mươi.

 

Xem số liệu sẻ chia nhân loại

Buổi ba đào ắt phải đề phòng,

Giữ tâm an lạc những mong

Từ bi hỷ xả sẽ không nao lòng!

 

Mỗi con người muốn phòng chống bệnh

Giữ “thân tâm khẩu ý” mọi điều,

Cuộc đời hai chữ thương yêu

“Năng lượng tích cực” là điều an yên!

 

Hai quy luật vô thường ,vô ngã

Thấu triệt rồi tất cả bình thường,

Xua tan những vấn cùng vương

Niết Bàn tịch tịnh-Yêu thương muôn loài ./.

Luật gia Trần Thúc Hoàng