Mỗi Ngày Một Khúc Thiền Ca: Khúc Thiền Ca Thứ 109

0
848
PGO -

 

Khúc Thiền Ca Một Trăm Lẻ Chín

Vần Song Thất Lục Bát Ai Hay,

Mười Chín Tháng Tám-Ngày Này

Bảy Lăm Năm Trước Về Tay Đồng Bào.

 

Trước Cách Mạng: Là Dân Nô Lệ

Tám Mươi Năm Như Thể Tôi Đòi,

Giương Cao Cờ Đỏ Sáng Ngời

Hồ Chí Minh Đã Cho Đời Tự Do!

 

Giành Độc Lập Là Điều Không Dễ

Giữ Giang San Như Thể Kim Cương,

Bẩy Lăm Năm Một Dặm Trường

Giang Sơn-Gấm Vóc-Tình Thương Đồng Bào.

 

“Các Vua Hùng Có Công Dựng Nước…”

Lời Non Sông Người Hứa Ngày Nào,

“Tiến Lên Chiến Sỹ Đồng Bào…”

Thơ Xuân Sáu Chín Năm Nào Còn Đây!

 

Ngắm Bức Ảnh Nhà Sư Khất Thực

Nguyễn Ái Quốc Ngày Ở Thái Lan,

Vô Thường-Vô Ngã-Niết Bàn

Chân Lý Nhân Quả Luận Bàn Hôm Nay.

 

Hồ Chí Minh Hiện Thân Bồ Tát

Dấn Thân Mình Cứu Độ Chúng Sinh,

Giải Phóng Dân Tộc Điêu Linh

Đem Nền Độc Lập-Thái Bình Việt Nam!

 

“Dân Chủ Là Để Dân Mở Miệng…”

Lời Nôm Na Người Nói Ngày Nào,

Những Ngày Còn Ở Tân Trào

Khi Về Hà Nội Ai Nào Nhớ Chăng?

 

Phật-Pháp-Tăng: Ba Viên Ngọc Quý

Để Phật Tử Nương Dựa Tu Hành,

“Ứng Vạn Biến”- Hồ Chí Minh

“Sửa Lối Làm Việc”: Tu-Hành Đó Thôi!

 

Nhân Quả Là Vĩnh Hằng Chân Lý

Hồ Chí Minh Quyết Chí Thực Hành,

Tự Do, Độc Lập Quyết Giành

Đem Người Nô Lệ Thành Người Tự Do!

 

Giữa Đại Dịch Ngẫm Lời Phật Dạy

Và Cuộc Đời Dâng Hiến Bác Hồ,

Nghĩ Về Độc Lập, Tự Do

Đức Phật:Gác Ngộ, Cụ Hồ: Thích Ca!

 

Năm Ngàn Năm Việt Nam Văn Hiến

Hai Ngàn Năm Có Lẻ Phật Truyền,

Kinh Điển Phật Giáo Nên Duyên

Văn Hiến Ngời Sáng Làm Nên “Bụt Hiền”(!)

 

Bẩy Lăm Năm Giành Nền Độc Lập

Thiền Ca Nay Cập Nhật Thông Tin:

Hơn Bẩy Tám Vạn Sinh Linh

Trên Toàn Thế Giới: Thân Mình Lìa Xa!

 

Hai Hai Triệu, Gần Ba Mốt Vạn

Là Số Ca Nhiễm Dịch Toàn Toàn Cầu,

Đà Mắc Nhiễm Vẫn Tăng Mau

Vô Thường, Vô Ngã-Nhắc Nhau Hỡi Người!

 

Tâm An Lạc, Thảnh Thơi, Tự Tại

Là Vắcxin Mãi Mãi Tuyệt Vời,

Vô Thường, Vô Ngã Phải Thời

Nghĩ Suy, Thấu Hiểu- Cuộc Đời An Yên!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo