Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 103

0
455
PGO -

Khúc thứ một lẻ ba thiền tuệ

Đã hai tuần “tư thế sông Hàn”,

Quyết không để dịch lây lan

Hướng về Đà Nẵng, luận bản chuyện thơ.

 

Thủa “chín năm trường kỳ kháng chiến”

Cụ Hồ thiền định tuệ ung dung,

Từng vần từng chữ theo cùng

Từ-Bi-Hỷ-Xả muôn trùng nước non:

 

“Xem sách, chim rừng vào cửa sổ,

Phê văn, hoa núi chiếu nghiên soi”[*]

Giữ tâm an lạc nhớ thời

Ung dung, tự tại những lời Bác xưa.

 

“Tin vui thắng trận dồn chân ngựa,

Nhớ cụ thơ xuân tặng một bài”,

Song thất lục bát theo dài

Từ bi hỷ xả -Nhớ bài thơ xưa:

 

 “Sắt đá một lòng vì chủng tộc

Non sông muôn dặm giữ cơ đồ..”[**]

Cụ Bùi ngưỡng mộ Bác Hồ

Vì dân vì nước, cơ đồ Việt Nam:

 

“Biết Người việc nước không hề rảnh,

Vung bút thành thơ đuổi giặc thù”,

Vần thơ hoạ gửi chiến khu

Mà nay chống dịch-Vẫn như ngày nào.

 

Yên chí lớn, giữ tâm an lạc

Tự hào thay, cả nước đồng lòng

Những “Thiên thần trắng” anh hùng

Những vị bồ tát trợ cùng nước non!

 

Hai ngày liền không ca nhiễm mới

Những “đội quân tinh nhuệ” sáng ngời,

Nới lỏng giãn cách từng nơi

Để rồi Đà Nẵng lại cười như xưa.

 

Vì Đà Nẵng, bạn bè quốc tế

Những “thiên thần”sát cánh bên nhau,

Tinh thần quốc tế bấy lâu

Cuba gìn giữ năm châu được nhờ.

 

Nga là nước cũng đang gian khó

Vì Việt Nam “chia lửa” lúc này,

Vô thường, vô ngã ai hay?

Niết bàn ta đã có ngay lúc này!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

[*] Bài tứ tuyệt Bác Hồ tặng Cụ Bùi Bằng Đoàn.

[**] Bài hoạ Cụ Bùi Bằng Đoàn tặng Bác Hồ.