Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024
Khác
  HomeĐời Sống Xã HộiLời Phật dạy về công ơn người mẹ khi mang thai

  Lời Phật dạy về công ơn người mẹ khi mang thai

  Này A-Nan con, về bên nam giới trong lúc bình sinh, thường lui tới những chốn chùa chiền, nhờ có nhân duyên nghe Kinh lễ Phật, kính mến Tăng-già, nợ trần đã qua, hồn về cõi Phật, bao nhiêu xương trắng, nhắc thấy nặng hơn là xương nam giới còn như nữ giới trong lúc bình sinh, nhiều lần sinh nở, nuôi nấng con thơ, tổn hao khí huyết, mỗi một kỳ sinh, máu đặc trong mình chảy ra sáu đấu, mỗi người con bú, tám thùng bốn đấu, xương ở trong mình giảm bớt tinh anh, cho nên xương nhẹ và có sắc đen.


  Tôi nghe Phật nói thương xót vô cùng, như dao cắt ruột, nứơc mắt chứa chan, hai hàng châu lệ, mà bạch Phật rằng:

  Lạy Ðức Thế Tôn, công ơn cha mẹ như non như bể, thăm thẳm nghìn trùng, lấy gì báo đáp, cúi xin Ðức Phật dủ lòng thương xót, dạy bảo chúng con.

  Nầy A-Nan con, Về ân đức mẹ, trong vòng mười tháng đi lại nặng nề, cưu mang nhọc mệt, khổ không xiết :

  Khi vừa một tháng, ở trong thai mẹ, khác gì hạt sương dính trên ngọn cỏ, sớm còn tụ đọng, trưa đã tan, khó lòng giữ được.

  - Advertisement -

  Khi được hai tháng, ở trong thai mẹ, hình như sữa đặc, đã chắc gì đâu.

  Khi được ba tháng, ở trong thai mẹ, ví như cục máu, đông đặc đỏ ngầu, vô tri vô giác.

  Khi được bốn tháng, ở trong thai mẹ, mới dạng hình người.

  Khi được năm tháng, ở trong thai mẹ,mới đủ năm hình, chân tay đầu tóc.

  Khi được sáu tháng, ở trong thai mẹ, sáu căn mới đủ, mắt tay mũi lưỡi thân hình và ý.

  Khi được bảy tháng, ở trong thai mẹ, mới sinh đầy đủ, ba trăm sáu mươi những cái đốt xương, cùng là tám vạn, bốn nghìn chân lông.

  Khi được tám tháng, ở trong thai mẹ, phủ tạng mới sinh, ý chí mới đủ, chín khiếu mới thông.

  Khi được chín tháng, ở trong thai mẹ, mới đủ hình người ngồi trong bụng mẹ, khát uống nguyên khí, không ăn hoa quả, cùng là ngũ cốc, sinh tạng rủ xuống, thực tạng hướng lên, có một dãy núi gồm có ba quả; một là Tu Di hai là núi Nghiệp, ba là núi máu, núi nầy đồng thời hoá ra dòng máu, rót vào trong miệng.

  Ở trong thai mẹ, trong vòng mười tháng, trăm phần toàn vẹn, mới đến ngày sinh, nếu là con hiếu, chắp tay thu hình, thuận lối mà ra, không đau lòng mẹ; nếu là con bạc, dẫy giụa bải bơi khiến lòng mẹ, buốt chói từng hồi, như đâm như xỉa, như cấu như cào, như nghìn mũi dao, đâm vào gan ruột, đau đớn vô cùng, nói sao cho siết, sinh được thân nầy, mừng thay vui thay, yêu thay mến thay.

  Phật bảo A-Nan : công ơn từ mẫu, gồm có mười điều, phàm kẻ làm con, phải lo báo hiếu .

  Những gì là mười điều?

  Nhớ ơn mẹ ta, chín tháng mười ngày, cưu mang nặng nhọc.
  Nhớ ơn mẹ ta, khi sinh lúc nở, đau đớn vô cùng.
  Nhớ ơn mẹ ta, khi sinh lúc nở, quên cả âu lo.
  Nhớ lại công ơn, mẹ ăn miếng đắng, lại nhả miếng ngon, dành dụm cho con.
  Nhớ lại công ơn, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo xê con.
  Nhớ ơn mẹ ta, ba năm bú mớm, nuôi nấng thuốc thang, trong khi sài đẹn.
  Nhớ ơn mẹ ta, giặt diệm hong phơi áo quần dơ dáy, ô uế tanh hôi mẹ đành cam chịu .
  Nhớ ơn mẹ ta, khi đi đâu xa, vì thương nhớ con, trong lòng cầy cậy, một phút chẳng ngơi .Nhớ công ơn mẹ, vì sinh nuôi con, mà mẹ cam lòng tạo bao nhiêu ác nghiệp.
  Nhớ công ơn mẹ, lòng rất thương con, trọn đời yêu dấu, không phút nào ngơi.

  ÐỆ NHẤT ÂN: CHÍN THÁNG MƯỜI NGÀY CƯU MANG NẶNG NHỌC

  Bao kiếp, duyên cùng nợ;
  Ngày nay, mới vào thai
  Ðầy tháng, sinh ngũ tạng;
  Bảy bảy, sáu tinh khai
  Thân trọng, như non Thái
  Ðộng tĩnh, sợ phong tai
  Áo the, đành xốc-xếch,
  Gương lược, biếng trang đài.

  ÐỆ NHỊ ÂN: KHI GẦN SINH NỞ

  Khi gần ngày sinh nở
  Nặng nhọc, khổ vô cùng,
  Cưu mang, trong mười tháng
  Sinh nở, sắp đến ngày
  Ðứng ngồi coi nặng nhọc;
  Dáng vẻ, tựa ngô ngây,
  Sợ hãi lo, cùng lắng;
  Tử sinh giờ phút nầy!

  ÐỆ TAM ÂN: SINH NỞ

  Mẹ ta, khi sinh nở,
  Thân thể đều mở toang!
  Tâm hồn như mê mẩn,
  Máu me chan hòa đầy,
  Chờ nghe, thấy con khóc;
  Lòng mẹ mừng rỡ thay!
  Ðương mừng lại lo đến
  Rầu rĩ ruột gan nầy.

  ÐỆ TỨ ÂN: ĂN ÐẮNG NHẢ NGỌT

  Mẹ ta lòng thành thực,
  Thương con chẳng chút ngơi
  Nhả ngọt nào có tiếc!
  Ăn đắng nói cùng ai?
  Yêu dấu như vàng ngọc.
  Nâng niu tay chẳng rời
  Những mong con ấm no;
  Mẹ đói rách cũng vui .

  ÐỆ NGŨ ÂN: XÊ CON TỰ THẤP

  Tự mình nằm chỗ ướt,
  Chỗ ráo để xê con,
  Hai vú phòng đói khát;
  Hai tay ủ gió sương.
  Thâu đêm nằm chẳng ngủ;
  Nâng niu tựa ngọc vàng
  Những mong con vui vẻ;
  Lòng mẹ mới được yên.

  ÐỆ LỤC ÂN: BÚ MỚM NUÔI NẤNG

  Ðức mẹ dày như đất;
  Công cha thẳm tựa trời
  Chở che coi bình đẳng;
  Cha mẹ cũng thế thôi!
  Chẳng quản, câm mù, điếc!
  Chẳng hiềm, quắt tay chân!
  Bởi vì con ruột thịt,
  Trọn đời dạ chẳng khuây.

  ÐỆ BÁT ÂN: ÐI XA LÒNG MẸ THƯƠNG NHỚ

  Từ biệt, lòng khôn nhẫn;
  Sinh ly dạ đáng thương;
  Con đi đường xa cách
  Mẹ ở chốn tha hương,
  Ngày đêm thường tưởng nhớ;
  Sớm tối vẩn vấn vương
  Như vượn thương con đỏ
  Khúc khúc đoạn can trường?

  ÐỆ CỬU ÂN: VÌ SINH CON MÀ CAM LÒNG TẠO BAO ÁC NGHIỆP

  Mẹ trải qua bao nhiêu gian khổ,
  Công lao tựa vực trời
  Bồng bế cùng nuôi nấng;
  Mong sao con ăn chơi
  Nhường cơm cùng xẻ áo;
  Mẹ đói rách dũng vui!
  Khôn lớn tìm đôi lứa
  Gây dựng cho nên người

  ÐỆ THẬP ÂN: MẸ TRỌN ÐỜI THƯƠNG YÊU CON

  Công cha cùng đức mẹ
  Cao sâu tựa vưc Trời
  Mẹ già, hơn trăm tuổi,
  Vẫn thương con tám mươi!
  Bao giờ ân oán hết?
  Tắt nghỉ cũng chẳng thôi !…
  Trích đoạn trong: Phật nói kinh đại báo phụ mẫu trọng ân

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều