Lễ tang cố Đại đức Thích Thiện Ứng

0
475
PGO -

Chiều ngày 6-12 (30-10-Mậu Tuất), lễ tang của cố đại đức Thích Thiện Ứng được tổ chức tại chùa Bảo Phước.


Quang lâm chứng minh và tham dự có chư tôn đức BTS PG thị xã Ninh Hòa; HT.Thích Trừng Giác, Chứng minh BTS PG thị xã Ninh Hòa; chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong thị xã đồng về tham dự.

Đại đức Thích Thiện Ứng (Phạm Hạng), sinh ngày 15-3-1923 (Quý Hợi) tại thôn Hậu Phước xã Ninh Hà.

Năm 1987, quy y với Hòa thượng Thích Hạnh Hải.

Năm 1997, thọ giới Tỳ kheo tại chùa Long Sơn Nha Trang.

Trong thời gian trụ trì chùa Bảo Phước từ năm 1987 đến 2011, cố Đại đức cùng với Phật tử địa phương đã trùng tu sửa chữa các công trình nhà hậu tổ, chánh điện.

Do tuổi cao, sức khỏe yếu, cố đại đức đã viên tịch ngày 6-12-2018 (30-10-Mậu Tuất), thọ thế 96 năm, 21 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan được tổ chức tại chùa Bảo Phước, phường Ninh Hà vào lúc 14g ngày 6-12 (30-10-Mậu Tuất).

Quảng Ấn