Khánh Hòa: Lễ Rước Tôn tượng Đản sanh – Lễ Tắm Phật

0
1892
PGO -

Theo chương trinh Đại lễ Phật Đản  PL.2562 tại Khánh Hòa, vào lúc 18g00  ngày 8/4/Mậu Tuất (22/5/2018)  Lễ Rước Tôn tượng Phật Dản sanh từ Tổ đình Hội Phước Nha Trang về Lễ đài chính, chùa Sắc tứ Long Sơn ,  Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.

HT.Thích Quảng Thiện, Uv. HĐTS, Chưng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Ngộ Tánh, Uv. HĐTS Trưởng Ban Trị sụ Phật giáo tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Minh Thông, Uv.HĐTS Phó Trưởng Ban  Thường trực BTS  PGPGVN tỉnh; TT. Thích Đức Thành, Phó Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Chủ sám; Chư Tôn đức BTS GFPGVN tỉnh, Chư Tôn đức Ban Giám hiệu, Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa;  Chư Tôn đức Tăng Ni trú trì các tự viện trong thành phố Nha trang, cùng hàng nghín Phật tử tham dự.

Sau đó, lúc 19g00 Lễ Khai kinh,  Lễ Tắm Phật và Thuyết giảng Ý nghĩa ngày Phật Đản. Tuần lễ Phật đản tại Khánh Hòa sẽ tỏ chức Khai mạc Triển lãm ngày 09/4 , hảng đêm từ ngày 09 đến 12/4 âm lịch Khóa lễ tụng báo Khánh đản và Thuyết  giảng. Ngày 13/4/Mậu Tuất (27/5/2018) Lễ Kỷ niệm lần thứ 55 Bố-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Lễ chính thức Đại lễ Phật Đản PL.2562 cử  hành lúc 6g00 ngày 15/4/Mậu Tuất (29/5/2018) tại Lễ Đài chính chùa Sắc tứ Long Sơn Nha Trang.

chminh ducthanh khhinh1 kk1 ngotanhq tampahtz tamphat1 tamphat2 tamphata tamphatq tph2 tphat1

Trí Bửu