HVPGVN: Lễ bảo vệ Luận án tốt nghiệp hệ Cử nhân Phật học khóa VII (2014-2018)

0
1070
PGO -

Ngày 26 tháng 06 năm 2018, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức Lễ Bảo vệ Luận án Tốt nghiệp cho Tăng/Ni sinh hệ Cử nhân Phật học khoá VII (2014-2018) dưới sự chứng minh, giám khảo của Chư Tôn Thiền Đức Lãnh đạo GHPGVN, Lãnh đạo HĐĐH Học viện, chư Tôn Đức Giảng sư.

Được biết, trong tổng số 286 Tăng/Ni sinh hệ Cử nhân Phật học khoá VII, có 76 Tăng/Ni sinh có kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc được tuyển chọn bảo vệ luận án tốt nghiệp trước Hội đồng Giám khảo. Tăng/Ni sinh bảo vệ luận án tốt nghiệp theo các chuyên khoa: Khoa Kinh có 13 Tăng/Ni sinh; Khoa Luật có 14 Tăng/Ni sinh; Khoa Luận có 16 Tăng/Ni sinh; Khoa Phật giáo Sử có 22 Tăng/Ni sinh và Khoa Quản trị Tự viện có 11 Tăng/Ni sinh.

Chư Tôn Đức Giám khảo các Hội đồng đánh giá Lễ Bảo vệ Luận án Tốt nghiệp hệ Cử nhân Phật học khoá VII trang trọng, chất lượng các đề tài của Tăng/Ni cao, đáp ứng các yêu cầu của Hội đồng Bảo vệ Luận án đề ra.

Lễ Bảo vệ Luận án Tốt nghiệp hệ Cử nhân Phật học khóa VII (2014 – 2018) đã thành công tốt đẹp, 100% Tăng/Ni bảo vệ thành công luận án.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

HVPGVN