Hoa Ưu Đàm nở trao vui cho đời

0
54
PGO -

PHẬT VỀ TRONG TỈNH THỨC

Hiện thân Bảo tướng sơ sinh,

Ta bà thị hiện, giữa bình minh lên.

Một vì sao, vừa gọi tên,

Ca Tỳ La Vệ, vang rền núi sông.

Ma Gia dạo bước một vòng,

Trong vườn Thượng uyển, giữa không gian này.

Ưu Đàm nở rộ đó đây,

Mùi hương giải thoát, cỏ cây thấm nhuần.

Chư thiên trổi nhạc tưng bừng,

Hoa trời tung rải, đón mừng hài nhi.

Tất Đạt Đa, cất bước đi,

Bảy hoa sen nở đỡ khi vào đời.

Ngài như tinh tú rạng ngời,

Bước đi từng bước, đất trời chuyển rung.

Chín rồng phun nước khôn cùng,

Tắm thân bảo tướng, hoà cùng thế gian.

Ngài về toả ánh đạo vàng,

Chân như mở lối, giữa ngàn trùng dương.

Ngài về lan toả tình thương,

Chúng sanh nương tựa, soi đường trước sau.

Chắp tay cung kính nhiệm mầu,

Niềm tin chân lý, ưu sầu vụt bay.

Muôn hoa đua nở chốn này,

Mừng ngày khánh đản, đó đây yên bình.

Mấy nghìn năm, vẫn lung linh,

Đi qua trần thế, bóng hình Như Lai.

Ngài về thức tỉnh mộng dài,

Trao cho nhân loại, một đài liên hoa

Thích Đức Thành

SEN HỒNG CHÂN NHƯ

Phật về thắp sáng đèn tâm
Khơi dòng sữa Pháp, gieo mầm Từ bi
Phật về xoá bỏ tham si
Mở đường giác ngộ thoát ly khổ nàn.

Phật về nhân thế hân hoan
Bình minh hoa nở ánh quang rạng ngời
Bước chân hoằng hoá giữa đời
Pháp âm luân chuyển cho người thoát mê.

Chắp tay mừng đón Phật về
Nguyện xin hạt giống Bồ đề đơm bông
Cầu cho giữa chốn bụi hồng
Bừng khai từng đoá Sen hồng Chân như.

Thích Giác Thái

NGÀY HOAN HỶ

Ngày Rằm tháng Vesaks

Khắp nhân gian hoan ca

Hoa Ưu Đàm vừa nở

Bình an đến muôn nhà.

Hoa sen gồm bảy đóa

Đón Bồ Tát vào đời

Mười phương trời trổi nhạc

Rải hoa kính cúng dường.

Ba ngàn thế giới yên

Ngắm nhìn Bậc Chánh Giác

Muôn ngàn công đức tụ

Tinh hoa của nhân thiên.

Vesaks ngày hoan hỷ

Cả nhân loại hướng về:

Hòa Bình của Tôn giáo

Kính lễ Chánh Biến Tri.

 Minh An