Giỗ tổ Hùng Vương (Thơ lục bát)

0
183
PGO -

Ảnh: Quý Lê (Đền thờ Hùng Vương-Thảo cầm viên-TpHCM). 

Thanh minh ấy tiết tháng ba

Hướng về Phú Thọ- câu ca hát rằng:

Hiếu nên chăng ,Thảo nên chăng ?

 Tháng Thìn ngày chục, tuần trăng nhớ về…

 

Này chàng, này thiếp, này thê

Này là trưởng lão với bề trẻ con…

Ngày giỗ với tấm lòng son

Dâng lên tiên tổ vuông tròn bấy nay…

                                                                                                                                      Tấc lòng đêm cũng như ngày

Tạ ơn tiên tổ câu này khắc ghi

Sông là chi- núi là chi ?

Mênh mông biển đảo ai bì nước non ?

 

 Vua Hùng căn dặn cháu con :

Giang sơn gấm vóc nước non tuyệt vời.

Nâng niu gìn giữ muôn đời.

Ấy là Quốc Thái- ấy lời ung dung…

 

Xưa nay ai bắt phụng- cung ?

Làm điều xằng bậy- nhớ nhung mà gì !

Hùng Vương xưa tuổi xuân thì

Lạc Hùng, Lạc tướng cũng vì muôn dân…

 

Chẳng kỷ lục, chẳng tham sân

Cớ sao hậu thế lại gần sân si ?

Năm ngàn năm trước phải vì :

Cái danh cái lợi – sá chi thân này !?

 

Nghe mà đau, thấy mà cay.

Danh xưng “văn hiến” thế này há chăng ?

Các con tỉnh lại- nhớ rằng :

Giỗ phải tử tế, làm xằng chớ nên !!!

 

5000 năm tuổi ta nguyền:

Giang sơn một dải nối liền Bắc Nam.

Muốn hùng mạnh phải diệt tham !

Tiên Rồng là vậy- nước Nam đồng lòng …

 

Giữ yên gấm vóc biển Đông.

Sơn Trà khôi phục, núi rừng Phú Yên…

Giang sơn gấm vóc- Cảnh Tiên.

Ngàn năm gìn giữ- mới yên giống nòi !

                                                                                                                                    Muốn coi lễ hội thì coi

Đừng lấy đám giỗ làm nơi… trò hề !

Ngàn năm vọng lại có nghe ?

Trăm triệu con cháu hãy thề tổ tiên !

 

Biển đảo cho đến đất liền

Trong và ngoài nước cháu Tiên con Rồng

Muôn người như một nhớ không ?

Nâng niu gìn giữ núi sông đất này…!

                                                                                                                                 Thành phố Hồ Chí Minh,05/3/2017.

Luật gia Trần Thúc Hoàng (Bộ Thông tin và Truyền thông).