Gia Lai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp bàn công tác tổ chức Đại Giới đàn năm 2020

0
34
PGO -

Sáng ngày 09/03/2020 (16 tháng 02 năm Canh Tý), tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (số 04a Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai đã có phiên họp thảo luận công tác tổ chức Đại Giới đàn năm 2020.

Quang lâm chứng minh tham dự phiên họp có: HT.Thích Trí Thạnh – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Giác Thành, HT.Thích Tâm Tường – đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Từ Vân – UV Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Như Trí – Trưởng BTS Phật giáo huyện Đăk Pơ; TT.Thích Trí Yên – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Ayunpa; TT.Thích Giác Tâm – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Chưpah; TT.Thích Giác Duyên – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Trí Thức – Trưởng BTS Phật giáo huyện Mang Yang; ĐĐ.Thích Quảng Phước – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Chư Sê cùng chư Tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh Gia Lai.

HT.Thích Từ Vân – UV Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc phiên họp

Chủ trì phiên họp, HT.Thích Từ Vân – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai Phát biểu khai mạc, Hòa thượng điểm lại tình hình chung và đánh giá cao những thành tựu của các Đại Giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhà đã tổ chức trong thời gian qua. Hòa thượng mong muốn chư Tôn đức trong cuộc họp tích cực thảo luận, góp ý kiến để kiện toàn thành phần nhân sự và thống nhất việc tổ chức Đại Gới đàn gồm: Danh xưng, thời gian, địa điểm và đặc biệt là thành phần nhân sự của Hội đồng Thập sư, Ban Kiến đàn, Ban Giám khảo, các Ban chuyên trách và Chức sự Đạo tràng.

Theo đó phiên họp đã thống nhất chọn danh xưng của Đại Giới đàn là “Cam Lộ Giác Đạo”; Thời gian tổ chức: Từ ngày 1 đến ngày 6/9/2020 (16 – 21 tháng 9 năm Canh Tý); Địa điểm tổ chức: 1. Chùa Minh Thành (chư Tăng), 2. Chùa Bửu Sơn (chư Ni). Phiên họp đã thống nhất cung thỉnh thành phần nhân sự của Hội đồng Thập sư, Ban Kiến đàn, Ban Giám khảo, các Ban chuyên trách và Chức sự Đạo tràng của Đại Giới đàn.

HT.Thích Trí Thạnh – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai ban đạo từ sách tấn tại phiên họp

Sau khi thống nhất tất cả các ý kiến, Hoà thượng chứng minh đã ban lời sách tấn chư Tôn đức Tăng Ni cùng nhau nỗ lực hoàn thành tốt các công tác chuẩn bị để Đại Giới đàn năm 2020 được thành tựu viên mãn.

Trước khi phiên họp kết thúc, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự đúc kết các nội dung đã được nhất trí tại cuộc họp và đề nghị các ban đã được phân công chuẩn bị thật tốt các nội dung về việc tổ chức Đại Giới đàn. Hòa thượng tán dương tinh thần hoan hỷ và tích cực của chư Tôn đức cùng Phật tử và tuyên bố bế mạc cuộc họp.

 

Ban TT-TT Phật giáo Gia Lai