Gần 80 Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ được bồi dưỡng đạo hạnh

0
53
PGO -

Ngày 16-9, gần 80 hành giả đã về tịnh xá Ngọc Chánh (huyện EaHleo, tỉnh Đắk Lắk) dự khóa Bồi dương đạo hạnh lần thứ 19, dành cho Sa-di, Sa-di-ni, tập sự nam – nữ mới xuất gia được tổ chức từ ngày 18 – 28-8-Kỷ Hợi (16 tới 26-9).

Quang cảnh buổi lễ

Chứng minh lễ khai mạc có: HT.Giác Phương, Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ, Chứng minh Giáo đoàn III; TT.Giác Tiến, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Phó Trị sự trưởng kiêm Trưởng ban kiểm soát Giáo đoàn III; ĐĐ.Giác Hoàng, Phó Thư ký Hệ phái, Trưởng ban Văn hóa kiêm Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III; ĐĐ.Giác Nhường, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Truyền thông Giáo đoàn III, cùng chư tôn đức Tăng trong ban quản chúng khóa bồi dưỡng đạo hạnh.


Chư tôn đức chứng minh

Về phía chư Ni có NT.Hiệp Liên, Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III; NT.Cảnh Liên, Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III; NS.Hiếu Liên, Giáo phẩm Giáo đoàn III, Hóa chủ khóa bồi dưỡng; cùng chư tôn đức Ni trong Ban Quản chúng Ni và các hành giả của khóa bồi dưỡng đạo hạnh.

Tại lễ khai mạc, NS.Hiếu Liên đã tỏ lòng tri ân đến chư tôn đức giáo phẩm Giáo đoàn III đã đồng ý cho đạo tràng đăng cai tổ chức. Đồng thời Ni sư cũng đã trình bạch lên chư tôn đức về công tác chuẩn bị về mọi mặt: ăn, ở… của các hành giả trong suốt 10 ngày khóa bồi dưỡng diễn ra.

Kế đến, ĐĐ.Giác Ảnh, Phó Thư ký kiêm Phó ban Quản chúng khóa bồi dưỡng đã cung an chức sự khóa bồi dưỡng với Ban chứng minh gồm HT.Giác Hùng, HT.Giác Phương, HT.Giác Phùng; HT.Giác Trí, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III, Trưởng ban Tổ chức…


Tăng Ni tham dự lễ khai mạc

Kết lại cho buổi lễ, HT.Giác Phương đã có những lời đạo từ đến các hành giả khóa tu, cho biết, chư tôn đức giáo phẩm trong Giáo đoàn III rất quan tâm đến việc đào tạo các thế hệ Tăng Ni tiếp nối. Vì thế Giáo đoàn đã mở các khóa bồi dưỡng khuyến tấn và hướng dẫn cho các hàng Tăng Ni, tập sự mới xuất gia sao cho đi đúng với con đường của Phật, Tổ, Thầy đã chỉ dạy.

Hòa thượng mong muốn các hành giả phải cố gắng nỗ lực tinh tấn tu tập, kiểm soát các căn, lắng lọc tâm… để giữ cho được chí nguyện xuất gia của mình, tìm cầu trên con đường giải thoát.


HT.Giác Phương ban đạo từ

Sau lễ khai mạc, chư tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III đã hướng dẫn các hành giả trì bình nhận thực phẩm trong khuôn viên tịnh xá.

Trước đó, vào buổi sáng sớm, TT.Giác Tiến đã dẫn đầu chư tôn đức về dự lễ và các hành giả của khóa bồi dưỡng thực hiện pháp khất thực truyền thống tại khu vực thị trấn EaDrang, huyện EaHleo, tỉnh Đắk Lắk. Đây là hoạt động giúp cho các hàng Tăng sĩ trẻ luôn nhớ đến hạnh tu tập của mình, đồng thời tạo phước duyên cho hàng cư gia bá tánh nương theo gieo trồng vào ruộng phước.


Trì bình khất thực, gieo duyên Phật pháp

Thành Toàn/ Ảnh: Minh Cần – Huệ Tâm