Đồng Tháp: Khảo hoạch 375 giới tử tại Giới đàn Vĩnh Đạt

0
443
PGO -

Sáng nay, ngày 25/04/2018, tại văn chùa Phước Hưng và chùa Phước Huệ (Tp. Sa Đéc), BTC Giới đàn Vĩnh Đạt đã cung thỉnh Chư tôn đức Ban  giám khảo đảm nhận nhiệm vụ khảo hạch giới tử với hai hình thức: trắc nghiệm và vấn đáp cho 375 giới tử gồm: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa, Sa di và Sa di ni.


Đến tham dự buổi khảo hạch có TT.Thích  Minh Thuần, Phó Chánh chủ khảo Giới đàn Vĩnh Đạt; cùng Chư tôn đức tăng, ni trong Ban tổ chức, Ban giám khảo, Giám thị Giới đàn họp trước khi chính thức buổi dự thi.

Chư tôn đức của 02 điểm khảo hạch phát biểu lời sách tấn đến toàn thể tăng, ni giới tử phải cố gắng nỗ lực trong kỳ thi khảo hạch, đó cũng là tiêu chuẩn để đăng đàn thọ giới.

Chư tôn đức Ban Tri sự kiểm tra đề trước khi phát đề thi và hướng dẫn ghi tên và số báo danh trước khi chính thức làm bài.

_MG_5656 (Copy) _MG_5662 (Copy) _MG_5663 (Copy) _MG_5666 (Copy) _MG_5667 (Copy) _MG_5668 (Copy) _MG_5672 (Copy) _MG_5673 (Copy) _MG_5674 (Copy) _MG_5675 (Copy) _MG_5676 (Copy) _MG_5679 (Copy) _MG_5680 (Copy) _MG_5682 (Copy) _MG_5684 (Copy) _MG_5686 (Copy) _MG_5687 (Copy) _MG_5690 (Copy) _MG_5695 (Copy) _MG_5696 (Copy) _MG_5698 (Copy) _MG_5699 (Copy) _MG_5703 (Copy) _MG_5704 (Copy)

Huệ Nghiêm