Đồng Tháp: Khai giảng khóa An cư Kiết hạ PL. 2562

0
356
PGO -

Ngày 30/5/2018 (16/4/Mậu Tuất) Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp khai giảng khóa An cư Kiết hạ tại chùa Phước Hưng (Tp. Sa Đéc), chùa Khánh An (Tp. Cao Lãnh).


Đến chứng minh; HT. Thích Thiện An, HT. Thích Thiện Huệ, HT. Thích Nhật Quang đồng Thành viên HĐCM. GHPGVN, HT. Thích Phước Thông Chứng minh BTS. Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, HT. Thích Chơn Minh Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Huệ Minh Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, cùng Chư tôn Đức Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, 11 Ban ngành và Chư tôn đức Ban trị sự Phật giáo huyện/thị/thành phố chứng dự.

_MG_6904 (Copy)

Về Chánh quyền; Ông Võ Hoàng Cương Phó chủ tịch Thường trực UB.MTTQVN tỉnh Đồng Tháp, Ông Châu Văn Tài Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp, Bùi Minh Truyền đại diện Công An tỉnh Đồng Tháp, cùng các vị lãnh đạo đại diện Sở ban Ngành tỉnh và Thành Phố Sa Đéc, Tp. Cao Lãnh đến tham dự.

Buổi sáng, chùa Phước Hưng tại Thành Phố Sa Đéc khai giảng Đạo tràng ACKH, Đại Đức Thích Chơn Trí, Trưởng Ban trị sự Phật giáo TP. Sa Đéc đọc diễn văn khai giảng. Buổi chiều, chùa Khánh An (Tp. Cao Lãnh) Ni Trưởng Thích Nữ Như Trung Chủ hương đạo tràng đã có lời diễn văn khai giảng.

Trong buổi lễ, Đại thích Chơn Tâm Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp báo cáo thông tin về Ban Chứng minh, Ban tổ chức, Nội quy, thời khóa học. Đạo tràng ACKH chùa Phước Hưng cung thỉnh HT. Thích Thiện Huệ làm Chủ hương kiêm Hóa chủ, HT. Thích Chơn Minh Phó Chủ hương.

Đạo tràng ACKH chùa Khánh An cung thỉnh NT. Thích Ni Trưởng Thích Nữ Như Trung làm Chủ hương, Sư Cô TN. Lệ Nguyệt Hóa chủ, và Chư tôn đức Tăng Ni trong Ban chức sự, Ban quản chúng của 02 đạo tràng. Thời gian từ ngày 16/4  đến 12/7 Mậu Tuất.

Ông Võ Hoàng Cương Phó chủ tịch Thường trực UB.MTTQVN tỉnh Đồng Tháp, phát biểu chúc mừng đến các Đạo tràng ACKH chùa Phước Hưng, chùa Khánh An, đây là thời gian cho Tăng Ni tu tập trong suốt 3 tháng an cư trao giồi giới đức, cũng là trường học Phật pháp hoằng pháp lợi sanh. Chánh quyền tỉnh Đồng Tháp và các cấp sẽ ủng hộ và tạo mội điều kiệt cho khóa An cư hoạt động thuận lợi trong 03 tháng.

Tiếp theo là lời Phát nguyện của các hành giả an cư sẽ thọ trì giới luật, thúc liễm thâm tâm trào giồi Giới định tuệ trong mùa kiết hạ. HT. Thích Nhật Quang thay mặt Ban chứng minh đạo từ sách tấn cho 65 hành giả Tăng, 65 hành giả Ni. Hòa Thượng nhất mạnh An cư được Phật chế để Tăng Ni dừng chân hoằng pháp để tập trung một nơi Kiết Hạ An Cư trong suốt 03 tháng mùa mưa.v.v…

_MG_6903 (Copy) _MG_6904 (Copy) _MG_6906 (Copy) _MG_6907 (Copy) _MG_6912 (Copy) _MG_6913 (Copy) _MG_6922 (Copy) _MG_6926 (Copy) _MG_6929 (Copy) _MG_6930 (Copy) _MG_6932 (Copy) _MG_6934 (Copy) _MG_6936 (Copy) _MG_6939 (Copy) _MG_6940 (Copy) _MG_6941 (Copy) _MG_6945 (Copy) _MG_6949 (Copy) _MG_6950 (Copy) _MG_6953 (Copy) _MG_6955 (Copy) _MG_6956 (Copy) _MG_6958 (Copy) _MG_6960 (Copy) _MG_6961 (Copy) _MG_6963 (Copy) _MG_6964 (Copy) _MG_6966 (Copy) _MG_6968 (Copy) _MG_6970 (Copy) _MG_6971 (Copy) a01

Huệ Nghiêm