Đồng Nai: Trường TCPH Đồng Nai – Nơi đào tạo Tăng Ni tài đức; thực hiện sứ mạng Tiếp dẫn hậu lai, Báo Phật ân đức.

Trường TCPH Đồng Nai tọa lạc tại phường Phước Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trường được thành lập từ năm 1990, tiền thân là trường Cơ bản Phật học Đồng Nai...

0
314
PGO -

Thực hiện: Vạn Tịnh – Phước Thiện