Thứ Ba, Tháng Sáu 25, 2024
Khác
  HomeÝ Kiến- Diễn ĐànPhật sự hôm nayĐồng Nai: Đại Giới Đàn Thiện Hoa các Giới tử Ni tiếp...

  Đồng Nai: Đại Giới Đàn Thiện Hoa các Giới tử Ni tiếp tục thọ giới Tỳ kheo

  Hôm nay ngày 19/04/2022, là ngày thứ 4 của Đại giới đàn Thiện Hoa, cũng là ngày cuối cùng các giới tử thọ giới cụ túc.Từ 4 giờ sáng, giới tử Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na vân tập về Phật điện tác lễ sám hối. Giới tử Tỳ Kheo Ni dùng tiểu thực sớm để chuẩn bị cho lễ tấn đàn truyền giới.

  Cung thỉnh Hòa thượng đàn đầu Giới đàn Ni

  Không khí trang nghiêm, thanh tịnh, giới tử chí thành cầu giới Pháp Tại Thiền viện Thường Chiếu

  - Advertisement -

  Hội đồng Thập Sư Ni chuẩn bị nghi thức truyền giới Tỳ kheo

  Hơn 300 Giới tử Ni sẽ được thọ giới trong buổi sáng ngày 19/4 

   Thức xoa ma ni là quá trình phải trải qua giữa Sa di ni và Tỳ kheo ni. Người nữ xuất gia nếu trước không trải qua hai giai đoạn Sa di ni và Thức xoa ma ni thì không thể tiến vào địa vị Tỳ kheo ni. Người nam xuất gia chỉ có hai giai đọan Sa di và Tỳ kheo. Người nữ xuất gia nhiều hơn người nam một giai đọan Thức xoa ma ni. Đây chẳng phải Đức Phật kỳ thị phái nữ hoăc thiên vị phái nam, chính vì do sự cần thiết của sự thật, phải thêm một giai đọan Thức xoa.

  Từ 4 giờ sáng, giới tử Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na vân tập về Phật điện tác lễ sám hối. Giới tử Tỳ Kheo Ni dùng tiểu thực sớm để chuẩn bị cho lễ tấn đàn truyền giới.

  Cùng trong buổi sáng, tại Đại giới đàn Thiện Hoa, Giới trường Ni – Thiền viện Linh Chiếu, Ni trưởng Thích nữ Thuần Ẩn – đương vi Giáo Thọ A Xà lê đàn truyền giới Thức Xoa ma ni, đã vì sự cầu pháp tu học mà giảng giải và giáo giới cho Giới tử Ni hiểu rõ hơn tại sao phải trải qua giai đoạn thọ trì giới pháp Thức xoa ma ni, đây là một cột mốc quan trọng của Ni giới trước khi chính thức đăng đàn thọ trì cụ túc giới.

  NT.Thích Nữ Thuần Ẩn quang lâm Thính pháp đường giảng dạy giới luật cho các giới tử Thức Xoa Ma Na.

   

  Giáo dục thế gian thì lễ nghi đi trước, qui tắc xuất thế thì giới luật đứng đầu. Phi lễ nghi thì không có gì để trở thành hiền trí, có giới luật thì mới có thể đi mau đến bồ đề. Thế nên đại kinh đã dạy giới là thang là thuyền của hết thảy đạo quả, cũng là rễ là gốc của tất cả thiện báo. Nếu không giữ giới luật thì làm sao sẽ thấy Phật tánh. Chúng sinh tuy có Phật tánh, nhưng phải giữ giới thì sau đó mới thấy. Thấy Phật tánh mới thành vô thượng bồ đề.

  Sau khi giới tử xả man y, Hòa thượng Yết-ma hướng dẫn các giới tử thọ trì 3 y: An-đà-hội, Uất-đa-la và Tăng-già-lê, truyền bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước cho giới tử. Đây là những bảo vật mà người xuất gia mang theo suốt cuộc đời tu học của mình.

  Các giới tử trân trọng khoác lên mình những mảnh phước điền y vừa được lãnh thọ, do Chư tôn đức truyền trao trong niềm hoan hỷ vô bờ. Giờ phút này đây, giới thể đã châu viên, các giới tử đã chính thức dự vào hàng ngũ Chúng trung tôn, bắt đầu con đường tự lợi lợi tha, duy trì tiếp nối mạng mạch Phật pháp, đem chánh pháp Như Lai hoằng hóa muôn nơi, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ.

  Giới trường trang nghiêm, chư giới tử một dạ chí thành cần cầu giới pháp, chư giới sư thanh tịnh, như pháp như luật truyền trao Đại giới. Trong thời khắc thiêng liêng trọng đại này, dưới ánh hào quang của mười phương Tam bảo, các giới tử nhất tâm phát nguyện sẽ luôn tinh tấn, giữ gìn giới tướng trang nghiêm, giới thể thanh tịnh, ngõ hầu góp phần xương minh đạo pháp, lợi lạc quần sanh.

  Những hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Đại giới đàn Thiện Hoa:

    Thực hiện: PSO

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều