Đoàn công tác GHPGVN khảo sát chùa Việt Nam tại Lào “Phật tử chùa Bồ Đề khao khát được thỉnh sư”

0
49
PGO -