Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Khác
  HomeTin TứcTin tứcĐoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm...

  Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

   Sáng ngày 25-12-2018 tại trụ sở TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ( GHPGVN ) 73 phố Quán Sứ TP. Hà Nội đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Ngô Sách Thực– Phó chủ tịch UBTW MTTQVN làm trưởng đoàn đã tới và làm việc với Trung ương GHPGVN về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác Tôn giáo .


  Tại buổi làm việc về phía GHPGVN có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện– Phó Chủ tịch– Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thanh Đạt- Ủy viên thư ký HĐTS. GHPGVN; TT. Thích Thanh Huân– UV. TT HĐTS GHPGVN- Phó Văn phòng I TƯ GHPGVN; TT. Thích Thanh Tuấn– UV. TT HĐTS GHPGVN– Phó Văn phòng I TƯ GHPGVN; Đại đức Thích Quảng Tiếp UV. HĐTS GHPGVN; Đại đức Thích Nguyên Chính UV. HĐTS GHPGVN, Đại đức Thích Thanh Chính – UV. HĐTS GHPGVN.

  Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần . Ông Ngô Sách Thực phát biểu khai mạc

  Tiếp đó Thượng tọa Thích Đức Thiện đã đọc báo cáo của HĐTS GHPGVN về sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “ Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo” trong đó có nêu: … Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ VN các cấp trong công tác Phật sự của Giáo hội nhằm góp phần thúc đẩy Giáo hội các cấp quán triệt và thực hiện nhất quán các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, trong đó có chủ trương, chính sách, pháp luật về Tôn giáo, thực hiện tốt nhiệm vụ hội nhập quốc tế của đất nước trong xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa các lĩnh vực của đời sống xã hội và sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học công nghệ, thông tin, phát huy vai trò của Phật giáo trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo mọi điều kiện để các Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt phương châm “ Tốt đời, đẹp đạo”.

  Giáo hội luôn thống nhất quan điểm Phật tử là một bộ phận rất quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc, tuyệt đại đa số Phật tử là những người yêu nước, đồng thời phát huy điểm tương đồng của Phật giáo với các Tôn giáo khác trong việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tăng cường đối thoại, phối hợp với các tổ chức Tôn giáo khác trong việc triển khai các công việc chung.

  - Advertisement -

  Giáo hội quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng trong các nghị quyết 23, 24, 25 của BCHTW Đảng khóa IX Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Về công tác Dân tộc; Về công tác Tôn giáo, triển khai thực hiện tốt kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ bảy khóa IX…

  …Phối hợp với Ủy ban MTTQVN các cấp, phối hợp với các đoàn thể Chính trị- Xã hội và các cơ quan chức năng trong việc phát huy vai trò của Tăng Ni, Phật tử, tập hợp tâm tư nguyện vọng và các đề xuất, kiến nghị của Tăng Ni, Phật tử để tổ chức gặp gỡ, đối thoại với UBMTTQ các cấp…
  Tích cực tham gia ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương, chính sách, pháp luật về Tôn giáo và công tác Tôn giáo, tăng cường đoàn kết các Tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo nói chung, các hội nghị phản biện xã hội do MTTQVN nói riêng tổ chức, nhiều ý kiến tham gia góp ý, phản biện xã hội của đại diện Giáo hội được đánh giá cao…

  Phát huy hơn nữa các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của Phật giáo trong đời sống xã hội và phát triển bền vững …
  Tăng cường sự phối hợp với UB MTTQVN các cấp và các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội trong công tác Phật sự…
  Luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của Phật giáo trong đời sống xã hội, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trách nhiệm trong việc hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử thực hiện công tác Phật sự đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện của địa phương…Phối hợp với các tổ chức tôn giáo hợp pháp đấu tranh kịp thời với các hành vi, hoạt động tôn giáo mang tính tiêu cực đối với văn hóa, mê tín, hủ tục, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo.
  Xây dựng củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác Phật giáo một cách tương xứng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao…

  Báo cáo cũng đánh giá chung về công tác Tăng sự; Công tác Giáo dục đào tạo Tăng Ni; Công tác Hoằng pháp; Công tác Hướng dẫn Phật tử; Công tác Nghi lễ; Công tác Văn hóa; Hoạt động của Ban Kinh tế tài chính TƯ GHPGVN; Công tác Từ thiện xã hội; Công tác đối ngoại Phật giáo quốc tế; Pháp chế, Kiểm soát; Thông tin truyền thông. Hoạt động Ban Kiểm soát; Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Kết luận  nêu nên những nhận xét đánh giá ưu khuyết điểm và nêu định hướng phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới và hội nhập quốc tế.

  Đề xuất kiến nghị:
  Đề nghị Ban thường trực  UB MTTQ Việt Nam:
  –          Phối hợp với các Ban, Bộ nghành Trung ương giúp đỡ GHPGVN tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2019 tại Hà Nam.
  –          Quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về tôn giáo nói chung, pháp luật về Tín ngưỡng, Tôn giáo nói riêng, các nghị định về tôn giáo mới ban hành và dự kiến sắp ban hành cho các Tổ chức tôn giáo.
  –          Cần nghiên cứu và phổ biến cho các Tôn giáo biết cách vận động người dân nhằm hướng dẫn họ nhận biết và phát hiện những biểu hiện dụ dỗ, lôi kéo, xúi giục của kẻ xấu, đồng thời hướng dẫn người dân cách ứng phó, xử lý khi bị dụ dỗ lôi kéo.
  –          Có cơ chế mạnh mẽ để phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia vào các hoạt động xã hội hóa để cộng đồng trách nhiệm của các Tổ chức tôn giáo
  –          Tham gia các hoạt động chung của xã hội.

  Tiếp đó là những phát biểu của các thành viên đoàn công tác UB MTTQ Việt nam.

  TT. Thích Đức Thiện thay mặt TƯ GHPGVN chia sẻ với các thành viên trong đoàn những ý kiến về công tác Phật sự và những băn khoăn trong các vấn đề liên quan đến Tôn giáo – Tín ngưỡng.
  Cuối buổi làm việc ông Ngô Sách Thực  kết luận và kết thúc buổi làm việc.

  Xin giới thiệu một số hình ảnh của buổi làm việc


  TT. Thích Đức Thiện đọc Báo cáo

  Ông Ngô Sách Thực phát biểu

  Ông Trần Đình Phùng – Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn TƯ. UB MTTQ VN phát biểu

  Ông Trương Mạnh Cường thành viên HĐ Tư vấn TƯ. UB MTTQ VN phát biểu

  TT. Thích Đức Thiện chia sẻ

  Đại diện Hội Phụ nữ phát biểu

  Ông Nguyễn Văn Thanh- Trưởng Ban Tôn giáo UB MTTQ Việt Nam phát biểu

  Đại diện Hội Thanh niên Việt Nam  phát biểu

  Ông Ngô Sách Thực phát biểu kết luận buổi làm việc

   

  Phúc Thịnh

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều