Đại lễ cúng dường 30.000 nhà sư ở Mandalay

0
59
PGO -

Trong buổi lễ cúng dường 30.000 tu sĩ ở Mandalay, Cộng hòa Liên bang Myanmar. Sáng chủ nhật, ngày 8 tháng 12 năm 2019, sự kiện để duy trì Phật giáo Hợp nhất sức mạnh đức tin lớn của Phật tử thành một đại lễ cúng dường lớn nhất thế giới.

Lịch sử của giới Phật giáo thế giới phải được ghi lại. Với những sự kiện tuyệt vời cho thấy sức mạnh đức tin của Phật tử Thái Lan-Myanmar.

Một số hình ảnh từ buổi lễ xin được chia sẻ tới quý độc giả:

Thập Bát Công tổng hợp