Cúng rằm tháng Giêng thế nào mới đúng? Giác Ngộ TV

0
139
PGO -
Rằm tháng Giêng là dịp mọi người thường tổ chức các nghi thức kỳ yên, cầu an, có nơi đốt đèn dâng sao giải hạn. Với người con Phật trong truyền thống Phật giáo Việt Nam, nên hiểu và thực hành các nghi lễ đó như thế nào cho phù hợp với tinh thần đạo Phật?
Mời quý vị xem nội dung do Giác Ngộ TV thực hiện.
&modestbranding=1" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1">
Bấm ĐĂNG KÝ (Subscribe) để theo dõi và ủng hộ các chương trình của Giác Ngộ TV!

Giác Ngộ TV