Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Khác
  HomePhật HọcKinh- luật- luậnCông năng của Thần chú Đại bi

  Công năng của Thần chú Đại bi

  Trong cõi dục giới này, con người đâu có mong cầu điều gì hơn ngoài an lạc, hạnh phúc và sống lâu. Thần chú Đại Bi sẽ giúp mọi người đạt được những ước muốn này như Bồ Tát Quán Thế Âm đã khả hứa.

  Bất cứ một ai khi trì tụng thần chú Đại Bi với tất cả tâm thành, chắc chắn sẽ đạt được tất cả những điều mong cầu, ước nguyện bởi vì oai lực của Thần chú là rộng khắp, vô biên, không có gì có khả năng ngăn ngại nỗi.

  Trong cõi dục giới này, con người đâu có mong cầu điều gì hơn ngoài an lạc, hạnh phúc và sống lâu. Thần chú Đại Bi sẽ giúp mọi người đạt được những ước muốn này như Bồ Tát Quán Thế Âm đã khả hứa.

  Một công năng khác của Thần chú là cứu khổ. Những lúc ta lâm cảnh hoạn nạn, đau thương, cùng khổ, tuyệt vọng, bi đát nhất; những lúc mà ta thấy mình rơi vào con đường cùng, bế tắc, không còn lối thoát; hãy vững niềm tin.

  Thần chú Đại Bi sẽ giúp mọi người đạt được những ước muốn này như Bồ Tát Quán Thế Âm đã khả hứa.
  Thần chú Đại Bi sẽ giúp mọi người đạt được những ước muốn này như Bồ Tát Quán Thế Âm đã khả hứa.

  Oai lực lớn lao của Thần Chú đã được chính Đức Thế Tôn giảng rõ trong Kinh Đại Bi Tâm Đà-Ra-Ni:

  - Advertisement -

  -“Ngài A Nan bạch Phật rằng:

  Bạch Đức Thế Tôn! Chú này tên gọi là chi? Con nên thọ trì như thế nào?

  – Đức Phật bảo : Thần chú này có những tên gọi như sau :

  Quảng Đại Viên Mãn Đà-Ra-Ni

  Vô Ngại Đại Bi Đà-Ra-Ni

  Cứu Khổ Đà-Ra-Ni

  Diên-Thọ Đà-Ra-Ni

  Diệt-Ác-Thú Đà-Ra-Ni

  Phá Ác-Nghiệp-Chướng Đà-Ra-Ni

  Mãn-Nguyện Đà-Ra-Ni

  Tuỳ-Tâm Tự-Tại Đà-Ra-Ni

  Tốc Siêu Thượng Địa Đà-Ra-Ni.”

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều