Clip: Lễ tạ pháp tại Thiền viện Vạn Hạnh Tp Đà Lạt

0
1371
PGO -

Vạn Tịnh