Clip: Lễ tạ pháp tại Thiền viện Vạn Hạnh Tp Đà Lạt

0
1378
PGO -

Vạn Tịnh