CHÙM ẢNH Lễ động thổ xây dựng Chánh điện và Lễ tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa XI

0
2880
PGO -

CHÙM ẢNH Lễ động thổ xây dựng Chánh điện và Lễ tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa XI