Chùm ảnh: Hội trại Quảng Đức lần thứ VI tại Tu viện Kim Cang (Phần 1)

Trong hai ngày 16,17/3/2019, tại Tu viện Kim Cang (C6/31 Lê Đình Chi, ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) đã diễn ra Hội trại Quảng Đức lần thứ VI, trại họp bạn liên ngành Thanh – Thiếu đã qui tụ hơn 650 trại sinh là các huynh trưởng và đoàn sinh thuộc 24 gia đình Phật tử hiện đang sinh hoạt tại các ngôi già lam, tự viện trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh.

0
2666
PGO -

Toàn cảnh lễ Khai mạc

Trong hai ngày 16,17/3/2019,  tại Tu viện Kim Cang (C6/31 Lê Đình Chi, ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí  Minh) đã diễn ra Hội trại Quảng Đức lần thứ VI, trại họp bạn liên ngành Thanh – Thiếu đã qui tụ hơn 650 trại sinh là các huynh trưởng và đoàn sinh thuộc 24 gia đình Phật tử hiện đang sinh hoạt tại các ngôi già lam, tự viện trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh: Bát Nhã, Đức Trí, Giác Hạnh, Giác Nguyên, Linh Sơn, Lan Nhã, Lam Thiên Ấn, Kỳ Quang, Kim Cang, Huyền Trang, Hòa Bình, Hoằng Pháp, Long Hưng, Nhật Minh, Phổ Hiền, Phổ Quang, Phước Thạnh, Tâm Minh, Thiện Chánh, Thiện Hoa, Trí Minh, Từ Tân, Vĩnh Nghiêm, Xá Lợi.

Chúng tôi xin gởi đến bạn đọc chùm ảnh của Hội trại Quảng Đức lần thứ VI (phần 1):

Cung nghinh chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni quang lâm chứng minh

Chư tôn thiền đức cùng chư vị quan khách tham dự buổi khai mạc Hội trại

MC điều phối chương trình Khai mạc.

Thực hiện Nghi thức Gia đình Phật tử

Gia đình Phật tử Tu Viện Kim Cang dâng hoa cúng dường

Nghi thức trao còi lệnh

HT. Thích Thiện Lạc – Trưởng BTS PG huyện Bình Chánh ban lời đạo từ sách tấn

Tặng hoa chúc mừng

Thực hiện: Vạn Tịnh