Chùa Linh Sơn Pháp Ấn: Khóa tu niệm Phật lần thứ 4

0
1683
PGO -

Ngày 24-5 (10-4 Mậu Tuất), hơn 200 Phật tử gần xa đã vân tập về chùa Linh Sơn Pháp Ấn (thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để tham dự khóa tu niệm Phật lần thứ 4.

TT.Thích Minh Tâm, Tăng Ni các tự viện đã hướng dẫn đạo tràng niệm Phật, lạy Phật,  kinh hành và phóng sanh.

Nhân mùa Phật đản PL.2562, Thượng tọa trụ trì có bài pháp thoại ngắn “Cúng dường Phật đản như thế nào là đúng pháp”.

Nhận lời mời của BTC, Đại đức Thích Tâm Đại, chùa Lâm Pháp tỉnh Lâm Đồng đã quang lâm chia sẻ đề tài: “Bồ-tát và la-sát”.

Thông qua các câu chuyện kể về Tôn giả Phú-lâu-na phát nguyện đi vào những nơi gian khổ để độ sanh; câu chuyện vị Thiền sư tu chứng đắc nghe 2 quỷ la-sát tìm các hại người được giải thoát; câu chuyện 4 kiếp luân hồi…Đại đức giảng sư giúp đại chúng hiểu được:

Bồ-tát: Khi thấy chúng sanh đau khổ cũng như chính mình đau khổ nên thường hóa thân để độ thoát nỗi khổ niềm đau.

La-sát: Đấu tranh hơn thua, nóng nảy, hại người khác để làm vui…Oan gia nên giải, không nên kết. Hận thù diệt hận thù, đời này không có được. Từ bi diệt hận thu, là định luật ngàn thu.

Là Phật tử, đi chùa tu tập, chúng ta cần tinh tấn học theo hạnh của các bồ-tát để xả bỏ tham, sân, si; giữ chánh niệm thân, khẩu, ý.

Buổi chiều, sau thời khóa tụng kinh Di Đà là chương trình Phật pháp vấn đáp, Đại đức giảng sư đã giúp đại chúng hiểu được thế nào là tu chỉ, tu quán?  Phật và chúng sanh đều có cùng thể tánh nhưng sao chúng sanh thường đau khổ?

Một ngày tu niệm Phật đã hoàn mãn, đại chúng ra về với niềm hỷ lạc vô biên, nguyện sống chánh niệm tỉnh giác, luôn mang lại sự an vui và sẵn sàng chia sẻ những gì có thể đến với người.

a01 a02 a03 a04 a05 a06 (Thich Minh Tam) a07 a7 (Thich Tam Dai) a08 a09 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20 a21

Quảng Ấn