Chùa Khánh Long hành hương cúng dường thập tự

0
1227
PGO -

An cư kiết hạ là truyền thống tu tập của Phật giáo từ nghìn năm xưa nhằm giúp Tăng Ni thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức, tiến tu Tam vô lậu học.

Chư Tăng Ni an cư cũng là dịp thuận tiện để cho Phật tử gieo trồng duyên lành trong ruộng phước Tam bảo, là hoàn cảnh tốt cho Phật tử tu tạo phước đức qua tâm hạnh cúng dường cũng như phát huy trí tuệ qua việc gần gũi, nương tựa chư Tăng để học tập kinh điển.

Trên tinh thần đó, ngày 24-6 (11-5 Mậu Tuất), TT.Thích Thánh Vương đã hướng dẫn đạo tràng Bát quan trai chùa Khánh Long (thôn Tuân Thừa, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) phát tâm cúng dường 10 chùa trên địa bàn thị xã và trợ duyên cho chư tôn đức Tăng – Ni tu học nhân mùa an cư kiết hạ PL.2562.

Phẩm vật cúng dường gồm tịnh tài và tịnh vật với tổng giá trị hơn 15 triệu đồng. Đây là việc làm hàng năm của nhóm thiện nguyện, mỗi năm đến mùa an cư kiết hạ, đoàn sẽ đi thăm và cúng dường các chùa trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Đáp lại, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện nơi đoàn đến lễ Phật và cúng dường cũng đã kính lời vấn an sức khỏe đến Thượng tọa trưởng đoàn, đồng thời dành những lời chúc bình an và tinh tấn đến toàn thể nam nữ Phật tử.

 a01 a02 a03 a04 a05 a06 a07 a08 a09 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20 a21

Quảng Ấn