Chùa Hòa Hữu tổ chức trai đàn kỳ siêu

0
1144
PGO -

Trong hai ngày 16,17–2 Mậu Tuất (1,2-4-2018), chùa Hòa Hữu (thôn Hòa Hữu, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã trang nghiêm tổ chức Trai đàn cầu siêu bạt độ chư hương linh, chẩn tế âm linh cô hồn, trai tăng cúng dường nguyện cầu âm siêu dương thạnh và kỳ an chư gia bách tánh nhân ngày vía của Bồ tát Quán Thế Âm.


Chứng minh và tham dự có TT.Thích Hạnh Nhẫn, Phó BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, đương vi Sám chủ đàn tràng; ĐĐ.Thích Thắng Thiện, Trưởng BTS PG huyện Đại Lộc, cùng chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử.

Chùa Hòa Hữu được thành lập gần 60 năm tại thôn Hòa Hữu, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Năm 2000, bà con Phật tử địa phương phát nguyện trùng tu xây dựng lại ngôi chùa tại khu đất mới nằm gần kề.

Năm 2007, được sự đề cử của Giáo hội, SC.Thích nữ Huệ Tâm phát nguyện về đây đảm nhận trụ trì, hướng dẫn Phật tử tu học, cũng như tiếp tục từng bước trùng tu lại ngôi Phạm vũ Hòa Hữu.

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 19 20 21

Diệu Hòa – Ban TTTT PG Quảng Nam