Chư Tăng Quảng Nam kiết giới an cư 3 tháng

0
454
PGO -

Hằng năm thể theo lời Phật dạy, chư Tỳ kheo đều phải tập trung về một trú xứ cấm túc an cư, mục đích để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh.

Thể theo truyền thống đó, sáng ngày 21-4-ÂL (4-6-2018) chư Tăng trong tỉnh Quảng Nam cũng đã vân tập về tại tổ đình Tịnh Độ (TP.Tam Kỳ) và tổ đình Phước Lâm (TP.Hội An) để kiết giới cấm túc an cư trong ba tháng.

Sau khi tác lễ đối thú an cư, chư Tăng đã tác pháp Yết-ma, xướng giới tướng của nội ngoại giới và khai chuông bảng.

Đại chúng cũng đã thực hiện buổi Quá đường với bửa cơm lục hòa ngày đầu tiên tại trai đường và kinh hành niệm Phật tại chánh điện.

Trong suốt ba tháng, chư hành giả thực hiện đầy đủ các thời khóa: Tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành… để thể hiện các oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập, sinh hoạt hàng ngày và Bố tát mỗi tháng hai lần.

Ngoài ra chư tôn đức trong Ban chức sự mỗi đạo tràng còn tổ chức giảng dạy về giới luật, oai nghi và Phật pháp căn bản, nhằm thể hiện tinh thần lục hòa, trang bị cho chư hành giả những kiến thức trên các công tác Phật sự.

Đạo tràng an cư tại tổ đình Tịnh Độ (TP.Tam Kỳ), dành cho chư Tăng ở các huyện phía nam Quảng Nam tham gia kiết giới an cư tu học, có 93 Tỳ kheo, 5 Sa di và 16 điệu.

Tại đây, chư Tăng đã cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam đương vi Chứng minh đạo tràng; HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự PG tỉnh đương vi Thiền chủ; TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh đương vi Yết ma kiêm Giáo thọ. Mỗi nửa tháng, vào ngày mùng 1 và 15 ÂL, đạo tràng tổ chức khóa tu bát quan trai dành cho phật tử.

Đạo tràng an cư tại tổ đình Phước Lâm (TP.Hội An), có 86 Tỳ kheo, 9 Sa di và 1 điệu, dành cho chư Tăng các huyện phía bắc Quảng Nam tham gia kiết giới tu học.

Chư Tăng cũng đã cung thỉnh HT.Thích Hạnh Chơn, Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam và HT.Thích Huệ Thông, Chứng minh BTS PG huyện Duy Xuyên đương vi Chứng minh đạo tràng; HT.Thích Hạnh Niệm, Chứng minh BTS PG tỉnh đương vi Thiền chủ; HT.Thích Hạnh Hoa, Chứng minh BTS PG TP.Hội An, trụ trì tổ đình Phước Lâm đương vi Hóa chủ; TT.Thích Hạnh Nhẫn, Phó BTS GHPGVN tỉnh, Phó Tăng sự PG tỉnh, Trưởng BTS PG TP.Hội An đương vi Yết-ma.

Trước đó vào ngày 16-4-ÂL (30-5-2018) chư Ni trong toàn tỉnh cũng đã kiết giới an cư tại 3 địa điểm: chùa Bảo Thắng (TP.Hội An); chùa Châu Phong (thị xã Điện Bàn) và tại chùa Sư nữ Diệu Quang (TP.Tam Kỳ).

IMG_8491 (Copy) IMG_8492 (Copy) IMG_8461 (Copy) IMG_8463 (Copy) IMG_8464 (Copy) IMG_8465 (Copy) IMG_8466 (Copy) IMG_8467 (Copy) IMG_8468 (Copy) IMG_8469 (Copy) IMG_8471 (Copy) IMG_8472 (Copy) IMG_8473 (Copy) IMG_8474 (Copy) IMG_8475 (Copy) IMG_8476 (Copy) IMG_8477 (Copy) IMG_8482 (Copy) IMG_8486 (Copy) IMG_8488 (Copy) IMG_8429 (Copy) IMG_8431 (Copy) IMG_8433 (Copy) IMG_8434 (Copy) IMG_8435 (Copy) IMG_8436 (Copy) IMG_8438 (Copy) IMG_8441 (Copy) IMG_8442 (Copy) IMG_8444 (Copy) IMG_8446 (Copy) IMG_8450 (Copy) IMG_8451 (Copy) IMG_8452 (Copy) IMG_8454 (Copy) IMG_8455 (Copy) IMG_8456 (Copy) IMG_8457 (Copy) IMG_8458 (Copy) IMG_8459 (Copy) IMG_8460 (Copy) IMG_8365 (Copy) IMG_8367 (Copy) IMG_8368 (Copy) IMG_8369 (Copy) IMG_8370 (Copy) IMG_8371 (Copy) IMG_8372 (Copy) IMG_8373 (Copy) IMG_8375 (Copy) IMG_8376 (Copy) IMG_8378 (Copy) IMG_8379 (Copy) IMG_8380 (Copy) IMG_8387 (Copy) IMG_8392 (Copy) IMG_8393 (Copy) IMG_8401 (Copy) IMG_8409 (Copy) IMG_8411 (Copy) IMG_8412 (Copy) IMG_8419 (Copy) IMG_8420 (Copy) IMG_8424 (Copy) IMG_8426 (Copy) DSC_3239 (Copy) IMG_8326 (Copy) IMG_8329 (Copy) IMG_8330 (Copy) IMG_8334 (Copy) IMG_8337 (Copy) IMG_8340 (Copy) IMG_8341 (Copy) IMG_8342 (Copy) IMG_8343 (Copy) IMG_8344 (Copy) IMG_8347 (Copy) IMG_8350 (Copy) IMG_8354 (Copy) IMG_8356 (Copy) IMG_8357 (Copy) IMG_8358 (Copy) IMG_8359 (Copy) IMG_8360 (Copy) IMG_8361 (Copy) IMG_8362 (Copy) IMG_8363 (Copy) DSC_3205 (Copy) DSC_3208 (Copy) DSC_3211 (Copy) DSC_3212 (Copy) DSC_3214 (Copy) DSC_3217 (Copy) DSC_3218 (Copy) DSC_3219 (Copy) DSC_3221 (Copy) DSC_3222 (Copy) DSC_3224 (Copy) DSC_3225 (Copy) DSC_3226 (Copy) DSC_3227 (Copy) DSC_3229 (Copy) DSC_3230 (Copy) DSC_3231 (Copy) DSC_3232 (Copy) DSC_3233 (Copy) DSC_3234 (Copy) DSC_3136 (Copy) DSC_3137 (Copy) DSC_3159 (Copy) DSC_3160 (Copy) DSC_3161 (Copy) DSC_3162 (Copy) DSC_3165 (Copy) DSC_3171 (Copy) DSC_3173 (Copy) DSC_3175 (Copy) DSC_3177 (Copy) DSC_3178 (Copy) DSC_3179 (Copy) DSC_3181 (Copy) DSC_3183 (Copy) DSC_3185 (Copy) DSC_3187 (Copy) DSC_3190 (Copy) DSC_3192 (Copy) DSC_3196 (Copy) DSC_3203 (Copy) DSC_3076 (Copy) DSC_3078 (Copy) DSC_3080 (Copy) DSC_3081 (Copy) DSC_3088 (Copy) DSC_3091 (Copy) DSC_3092 (Copy) DSC_3094 (Copy) DSC_3096 (Copy) DSC_3101 (Copy) DSC_3107 (Copy) DSC_3111 (Copy) DSC_3113 (Copy) DSC_3116 (Copy) DSC_3121 (Copy) DSC_3124 (Copy) DSC_3127 (Copy) DSC_3132 (Copy) DSC_3134 (Copy) DSC_3072 (Copy) DSC_3074 (Copy)

Thông Từ – Xuân Sáng

Ban TTTT PG Quảng Nam