Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2024
Khác

  Cầu con

  Hình minh họa: Internet

  Ở trong vùng có một bà

  Sinh con một đứa rất là mừng vui

  Nhưng rồi mẹ muốn đủ đôi

  Muốn thêm đứa nữa cho đời tươi thêm

  Nên bà dò hỏi chị em

  - Advertisement -

  Hỏi đàn bà khác thân quen giúp mình:

  “Xin ai có kế tài tình

  Chỉ tôi phương pháp để sinh thêm nào.”

  Có bà lão tuổi đã cao

  Bấy giờ lên tiếng: “Sinh đâu khó gì

  Nhưng con đầu phải giết đi

  Để rồi lấy máu tế thì linh thay

  Tế thần xong toại ý ngay

  Đó là phương pháp già này tinh thông.”

  Nghe lời bà mẹ xiêu lòng

  Định làm theo vậy mà không ngại ngần

  May thay lối xóm ở gần

  Có người hay biết cản ngăn bà liền

  Trách rằng: “Chị quả cuồng điên

  Muốn thêm con nữa, cứ nên mong cầu

  Nhưng sao tính giết con đầu

  Giết xong nhìn lại còn đâu đứa nào

  Thật là dại dột biết bao

  Chị cần xét lại xem sao. Chớ làm!”

  *

  Ở đời lắm kẻ sai lầm

  Dị đoan, mê tín, theo chân thuyết tà

  Do phường ngoại đạo đề ra

  Rằng: “Muốn hạnh phúc thăng hoa cuộc đời

  Phải tu khổ hạnh tức thời

  Nhảy vào hầm lửa, nằm gai, trần truồng.”

  Tu sai nên chỉ uổng công

  Khổ thân tự hại chứ không phước gì

  Đâu sinh lên được Trời kia

  So cùng Phật Giáo rất chi ngược đời

  Vì xa Chánh Pháp tuyệt vời.

  *

  Tâm Minh Ngô Tằng Giao

  (Thi hóa Kinh Bách Dụ)

   

  A Woman Longs For A Second Child

       Once there was a woman who longed for a second child. He asked other women, “Who could bring me another child?” An old lady told her, “I can find a way for you to give birth to another child, on one condition that you should offer a sacrifice to God.”

       She asked, “What have I to offer as a sacrifice?”

       Thereupon, the old lady replied, “Kill your son and use his blood as a sacrifice to God. Thus you’ll certainly get many other children.”

       Subsequently, she tried to follow the old lady’s instructions. A wise man nearby heard the story first jeered and then scolded the woman, “How so stupid and ignorant you are! To kill your son that you have now! Are you sure that you’ll have another one whose birth is unknown?”

       So is the stupid man who in order to get uncertain happiness, plunges into the burning pit and does all, sorts of wrong-doings in the hope of entering Heaven after death.

  (Phần tiếng Anh trích dẫn trong “Sakyamuni’s One Hundred Fables” của Tetcheng Liao)

  ________________________________________________

   

   

   

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều