Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
Khác
  HomeVăn HóaCác ngày lễ quan trọng của Phật giáo mà Phật tử nên...

  Các ngày lễ quan trọng của Phật giáo mà Phật tử nên biết

  Những ngày lễ lớn và những nghi lễ chính của Phật giáo là những sinh hoạt Phật giáo mang tính chung nhất trên thế giới đã tồn tại hàng ngàn năm nay, tạo cho Phật giáo một sức sống bền bỉ, vững chắc.

  Trong quá trình phát triển, tuy Phật giáo được phân chia thành nhiều hệ phái và tông phái khác nhau, nhưng những ngày lễ lớn của Phật giáo vẫn được duy trì, được tổ chức trọng thể tại những quốc gia theo đạo Phật. Vào những ngày Lễ Vía dưới đây quý Phật tử nên ăn chay, cúng dường, cầu nguyện để kết duyên lành với Phật Pháp:

  Tháng 1: 

  1/1: Ngày vía Đức Di Lặc

  - Advertisement -

  15/1: Ngày Lễ Thượng Nguyên

  Tháng 2: 

  8/2: Ngày Phật Thích Ca xuất gia

  15/2: Ngày Phật Thích Ca nhập Niết Bàn

  19/2: Ngày vía Quan Thế Âm giáng sanh

  21/2: Ngày Vía Phổ Hiền giáng sanh

  Tháng 3: 

  6/3: Ngày vía Ca Diếp Tôn Giả

  16/3: Ngày Phật Mẫu Chuẩn Đề

  Tháng 4:

  4/4: Ngày Vía Văn Thù Bồ Tát

  8/4: Ngày vía Phật Thích Ca Đản Sanh ( thống nhất lại ngày 15)

  20/4: Ngày vía Bồ Tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân

  23/4: Ngày vía Phổ Hiền Thành Đạo

  28/4: Ngày vía Dược Sư Đản Sanh

  Tháng 5: 

  13/5: Ngày vía Già Lam Thánh Chúng

  Tháng 6: 

  03/6: Ngày vía Hộ Pháp

  19/6: Ngày vía Quan Thế Âm Thành Đạo

  Tháng 7: 

  13/7: Ngày vía Đại Thế Chí

  15/7: Ngày Vu Lan Bồn ( Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát)

  30/7: Ngày vía Địa Tạng Bồ Tát

  Tháng 8: 

  6/8: Ngày Huệ Viễn Tuệ Sư Sơ Tổ Tịnh Độ Tông

  8/8: Ngày Vía Tôn Giả A Nan Đà

  Tháng 9: 

  19/9: Ngày vía Quan Thế Âm xuất gia

  29/9: Ngày vía Dược Sư thành đạo

  Tháng 10:

  5/10: Ngày vía Đạt Ma Tổ Sư

  8/10: Ngày Phóng sanh

  15/10: Ngày lễ Hạ Nguyên

  Tháng 11: 

  17/11: Ngày vía Phật A Di Đà

  Tháng 12: 

  8/12: Ngày vía Phật Thích Ca Thành Đạo

  Mỗi ngày lễ Phật giáo đều gắn liền với điển tích khác nhau và đều mang một ý nghĩa riêng. Với mỗi Phật Tử, ngày lễ là dịp để họ hành hương lên chùa lễ Phật, làm nhiều việc thiện, thành tâm cầu nguyện cho bản thân và mọi người có cuộc sống bình an, hạnh phúc và giác ngộ.

  Lịch những ngày trai cho người ăn chay: 

  Hai ngày: 1 và 15 AL (âm lịch) hằng tháng.

  Bốn ngày: 1, 14, 15 và 30 AL hằng tháng.

  Sáu ngày: 8, 14, 15, 23, 29 và 30 AL hằng tháng.

  Tám ngày: 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24 và 30 AL hằng tháng.

  Mười ngày: 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 AL hằng tháng.

  Một tháng: Tháng giêng, tháng 4, tháng 7 hay tháng 10 AL.

  Ba tháng: Tháng giêng, tháng 7 và tháng 10 AL.

  Bốn tháng: Tháng giêng, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 AL.

  Trường trai: Quanh năm suốt tháng.

  Thanh Tâm

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều