Bình Thuận: Trang nghiêm lễ Tắm Phật

0
869
PGO -
Tối 22-5, tại lễ đài Tỉnh hội (chùa Phật Ân, TP.Phan Thiết, Bình Thuận), Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Thuận thiết lễ Tắm Phật PL.2562.


tamphat bt3.jpgChư tôn đức chứng minh làm lễ Tắm Phật

Chứng minh và tham dự lễ có HT.Thích Minh Nhật, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng BTC; TT.Thích Phước Túc, Phó BTS tỉnh, Trưởng ban Nghi lễ BTS cùng chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử tham dự lễ.

Thay mặt cho thường trực BTS, HT.Thích Minh Nhật đọc diễn văn khai mạc, nhắc lại sự Đản sanh thiêng liêng của Đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca và sự lợi ích của việc tắm Phật. Kết thúc bài diễn văn Hòa thượng đọc 4 câu kệ, đại chúng đọc theo:

“Nước thơm dâng tắm các Như Lai

Thanh tịnh trang nghiêm trí hiển bày

Phiền não từ đây xin nguyện đoạn

Đồng nhau đi trọn đạo Bồ-đề”.

tamphat bt2.jpg
Chư Tăng Ni, Phật tử dự lễ

Sau diễn văn là nghi thức niêm hương đảnh lễ 10 danh hiệu Đức Phật, tụng bài sám Phật đản và HT.Thích Minh Nhật tiến hành lễ tắm Phật; chư Tăng Ni, Phật tử tuần tự thành kính múc nước thơm rưới lên kim thân thầm nguyên:

“Con nay rưới tắm chư Như Lai

Trí sạch trang nghiêm công đức đầy

Chúng sanh năm trược rời trần cấu

Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân…”.

tamphat bt1.jpg
Quang cảnh buổi lễ

Sau cùng, mọi người đi kinh hành nhiễu quanh ba vòng.

Phong Trần