Bạch Ẩn Thiền sư đối diện trước miệng lưỡi thế gian

0
141
PGO -

Thuở sinh thời còn là một người tu đạo, Bạch Ẩn Thiền sư đã vướng phải một thị phi cực lớn: Bị nghi làm một thiếu nữ nhà lành có thai. Thế nhưng, cách ngài đối mặt với thị phi đã dạy cho chúng ta một bài học lớn trước miệng lưỡi thế gian.