Bắc Ninh: Lễ hội truyền thống và đêm văn nghệ Chùa Kim Ngưu – Lăng Quốc Hoa Công Chúa

0
5715
PGO -

Giác Giáo