Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2024
Khác
  HomeTin TứcBlog chùaBắc Ninh: Khóa tu an lạc tại chùa Diên Quang

  Bắc Ninh: Khóa tu an lạc tại chùa Diên Quang

  Ngày 08/12/2019 (nhằm ngày 13/11 Kỷ Hợi) chùa Diên Quang, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh,rất đông các đạo tràng, phật tử các nơi đã về tham dự khóa tu niệm Phật một ngày, đây là khóa tu định kỳ hàng tháng được BTC mở ra dành cho quý Thiện nam Tín nữ có cơ hội về chùa tu học Phật pháp.

  Đúng 8h, BTC đã cung thỉnh. Thượng tọa Thích Pháp Đăng lên chia sẻ với Đại chúng về đề tài “ Biển Nguyện Rộng Lớn”. Thượng tọa chia sẻ, thường thì tâm chúng ta rất nhỏ hẹp, làm gì được một lúc thì thấy mỏi mệt nên không phải là tâm Bồ-tát. Cho nên, người tu hành phải thệ nguyện phát tâm độ hết chúng sanh không chừa, không sót một ai, được vậy tâm mới rộng lớn và càng ngày càng mở rộng lớn thêm, chúng ta không chỉ sống theo tâm hạn hẹp trong cái ngã của mình nên ai dễ dạy thì độ, ai khó dạy thì không độ; người thân với mình thì độ còn nghịch thì không độ. Hay chỉ độ một số vừa phải, độ nhiều sẽ đưa đến mệt mỏi, đó là tâm cạn hẹp. Cho nên mình đừng sợ lây truyền tâm Bồ-đề chỉ sợ lây tâm phiền não. Vì vậy càng lây truyền tâm Bồ-đề thì sự sống càng tươi mát vui thêm, đó là con đường đi đến Phật đạo. Muốn được vậy thì cốt yếu là cần thấy tánh. Thấy được lẽ thật đó tức là mình đủ sức vượt lên cái thấy chúng sinh nhỏ hẹp và thường phát đại nguyện, thường tu hạnh Bồ-tát, sống cao thượng hơn và luôn sống với tâm cao thượng mãi mãi.

  Cho nên Công đức lợi ích của niệm Phật rất rộng lớn, tuyệt đối không chướng ngại công việc; đối với việc làm chỉ có tốt đẹp không có điều xấu. Nếu phàm phu muốn rõ tâm thấy tánh, chứng tánh thành Phật thì một lòng chuyên niệm Phật cầu sinh Tịnh độ. Đây là con đường an ổn nhất. Cho nên, đức Phật nói: “Một lòng nghĩ đến tôi, ngày đêm không dứt” nghĩa là trong tâm luôn có Phật không chỉ ở ngoài miệng, đây gọi là xưng niệm, chính là nhân. Phát tâm Bồ-đề là chánh nhân niệm Phật, sau đó nói về quả đức: “Đến lúc lâm chung”.

  Sau thời pháp thoại Đại chúng đến với các thời kinh. Bát Chánh Đạo, Kinh Đức Phúc và kinh hành, niệm Phật. 16h khóa tu một ngày đã khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể mọi người.

  Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận

  - Advertisement -

   

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều