Ấn Độ: Cải Đạo Quy Mô Lớn Ở Gujarat

0
1293
PGO -

Lần đầu tiên trong lịch sử đã có đến 432 người theo đạo Hindu đã cải đạo sang Phật giáo tại Surat của Gujarat, Ấn Độ.

Cầu nguyện đã được thực hiện trong suốt quá trình thực hiện nghi thức cải đạo. Hoạt động này được tổ chức sau khi những người này phải đối mặt với phân biệt đối xử và bạo hành trong tôn giáo Hindu của họ.

Ban tổ chức cho biết: “Hôm nay, 432 người đã bỏ đạo Hindu của mình. Lý do của việc cải sang Phật giáo là vì họ không được tôn trọng trong đạo Hindu. Phật giáo là một tôn giáo khoa học và cũng là một tôn giáo nơi mà mọi người đều được tôn trọng. Và đó chính là lý do vì sao họ ủng hộ tôn giáo này”.

 

Dân Nguyễn (Dịch từ ANI)